Piloten mistet fullstendig kontroll: – Det er så ødelagt som det kan få blitt

Helikopteret som nødlandet på den skotske plattformen hadde store halerotorskader, fastslår havarikommisjonen. Helikoptertypen brukes også i Norge. – Men dette kunne ikke skjedd her, mener fagforeningsleder.

Del av halerotor på Sikorsky S-92

SLIPT NED: Kulene i lageret i halerotoren på S-92-helikopteret er kraftig nedslipt, viser bildet den britiske havarikommisjonen for luftfart offentliggjorde i dag. Helikopteret er av samme type som frakter norske oljearbeidere, men det er så langt ikke funnet feil på helikoptrene som trafikkerer norsk sokkel.

Foto: AAIB

Den britiske havarikommisjonen for luftfart, AAIB, har i dag kommet med en foreløpig rapport etter at et Sikorsky S-92-helikopter kom ut av kontroll og skar hull i helidekket på West Franklin-plattformen på skotsk sokkel i romjulen.

Helikopteret opereres av selskapet CHC, og er av samme type som frakter norske oljearbeidere til og fra installasjonene i Nordsjøen.

Tirsdag ble alle S-92-helikoptre i Norge satt på bakken, etter at Sikorsky sendte ut en «alarm service bulletin» til operatørene, med beskjed om å inspisere halerotorene.

S92 West Franklin helikopter hull i dekk

SVINGTE BRÅTT: Her er S-92-helikopteret fortøyd på West Franklin-dekket etter å ha kommet ut av kontroll under landingen. Helikopter laget store merker i dekket under landingen.

Foto: OGP

Svingte ukontrollert 30 grader i sekundet

I rapporten skriver AAIB følgende om hendelsesforløpet for S-92-helikopteret i Skottland 28. desember:

Like etter at helikopteret tok av, gjorde det en ukontrollert 45 graders høyresving. Piloten trodde det skyldtes lokal turbulens eller vind. Besetningen på to kontrollerte systemet, konstaterte at det fungerte, og valgte å fly videre.

Da de skulle lande, og var vel én meter over helidekket på West Franklin-plattformen, svingte helikopteret igjen brått og raskt mot høyre. Den ukontrollerte svingen gikk i en fart på opptil 30 grader per sekund. Samtidig fikk helikopteret en helning på 20 grader mot venstre, noe som gjorde at de venstre hjulene kom i kontakt med helidekket.

Helikopteret fortsatte å skjene mot høyre, med de venstre hjulene og nesehjulet i bakken. Til slutt tok de høyre hjulene bakken, og helikopteret stoppet, etter å ha rotert 187 grader.

– Det var nok en dramatisk opplevelse for dem som var om bord, sa Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder for helikopterutvalget i Industri Energi, til NRK tirsdag.

Ingen av de elleve om bord ble skadet i hendelsen. Helikopteret ble etter hvert løftet ned på et skip og fraktet til Aberdeen, der det den siste uken har blitt undersøkt av representanter fra blant annet AAIB, Sikorsky og amerikanske og europeiske luftfartsbyråer.

S92 West Franklin helikopteret på kanten

PÅ KANTEN: Helikopteret ble stående nær kanten av landingsplassen etter hendelsen på West Franklin-plattformen.

Foto: OGP

– Det er slipt ned som med en slipemaskin

Det ble tidlig klart at hendelsen trolig hadde sammenheng med en feil i halerotoren. Dette bekrefter nå AAIB.

De skriver at besetningen opplevde fullstendig tap av kontroll over halerotoren, og at skadene som er oppdaget er av en slik karakter at de når som helst kunne ha gitt «ekstrem» eller «uberegnelig» effekt på halerotoren.

Da halerotorboksen ble åpnet, oppdaget etterforskerne tydelige tegn på kraftig overoppheting og slitasje i halerotorlageret.

Stempelet som fungerer som selve styremekanismen for halerotorbladene har fått store skader, som følge av en fastlåsning som har gjort at kulene inne i lageret har blitt slipt helt flate.

Etter at rapporten ble offentliggjort onsdag, har NRK snakket med flere personer med god kjennskap til Sikorsky-helikoptre. Grunnet rollene sine i helikopterbransjen ønsker de ikke å uttale seg offentlig før den endelige konklusjonen etter hendelsen i Skottland foreligger, men de legger ikke skjul på at de er overrasket over det store skadeomfanget på halerotorlageret, etter å ha fått se bildet AAIB i dag har offentliggjort av lageret.

– Det er så ødelagt som det kan få blitt. Det ser alle som har sett et slikt lager før. Kulene skal være helt runde, og er blitt slipt ned som med en slipemaskin, sier en av ekspertene NRK har snakket med.

Henrik Fjeldsbø i Industri Energi

Henrik Solvorn Fjeldsbø i Industri Energi

Foto: Atle Espen Helgesen/Industri Energi

Fløy med vibrasjon i lageret: – Ville ikke skjedd i Norge

AAIB viser i rapporten til to tidligere hendelser med det samme lageret i halerotoren på andre helikoptre av samme type, noe som har ført til strengere kontrollkrav av denne delen.

I Norge utføres kontroller av lageret etter hver flytur. Derfor mener de NRK har snakket med at en lignende hendelse som det som skjedde på West Franklin-plattformen ikke ville kunne skje i Norge i dag.

I AAIBs foreløpige rapport fremgår det at det var vibrasjon i det ødelagte lageret kvelden før hendelsen i Skottland, men at helikopteret likevel fløy 4,5 timer etter dette.

AAIB sier i rapporten ikke noe om hvorvidt de mener vibrasjonen burde ført til ytterligere undersøkelser før helikopteret fløy videre, eller om informasjonen om vibrasjonen ble oversett eller neglisjert.

– Det burde vært gjort en detaljert analyse av dette den dagen det ble oppdaget. I Norge gjør man analyser av dette halerotorlageret etter hver flytur. Så min påstand er at dette ville blitt detektert dersom man hadde gjort det som i Norge, og at man dermed ville unngått dette uhellet, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, leder for helikopterutvalget i Industri Energi.

Andre NRK har snakket med, mener det må skyldes en feilvurdering eller en glipp at helikopteret har fløyet videre uten undersøkelser av lageret.

Skjerpede kontrollrutiner

CHC har etter ulykken skjerpet kontrollrutinene for halerotorlageret både i Skottland og Norge, får NRK opplyst. AAIB skriver at CHC har gjort flere tiltak for å oppdage slike uregelmessigheter tidligere.

I en uttalelse knyttet til AAIBs foreløpige rapport onsdag, skriver CHC ifølge oilandgaspeople.com at de vil lære av hendelsen på West Franklin, og at de allerede har tatt grep for å styrke sine prosedyrer. Selskapet kommenterer ikke årsaken til hendelsen på West Franklin-plattformen.

AAIB skriver i sin foreløpige rapport at de vil fortsette undersøkelsene.

Ingen feil funnet i Norge

Helikopterselskapene Bristow og CHC, som frakter norske oljearbeidere til og fra installasjonene i Nordsjøen, gjør seg onsdag kveld ferdige med alle inspeksjoner av sine Sikorsky S-92-helikoptre.

Bristow var ferdige med undersøkelsene tirsdag, og har ikke funnet feil tilsvarende den som ble funnet på helikopteret i Skottland. CHC har undersøkt tolv av sine 14 S-92-helikoptre, og foretar de to siste inspeksjonene onsdag kveld.

– Vi har ikke funnet feil på dem som er ferdig undersøkt, sier CHC-sjef Arne Roland til NRK.

Statoil opplyser at værforholdene har skapt utfordringer for helikoptertrafikken onsdag, men at det nå på det nærmeste er slutt på forsinkelser som følge av inspeksjonene.

– De aller fleste helikoptrene er tilbake i trafikk, og vi forventer i all hovedsak å komme tilbake til normalt flyprogram i løpet av kvelden, sier pressetalsmann Morten Eek.