Permanent nei til ny rullebane

Bystyret i Bergen har bestemt at området som kunne blitt til ein ny rullebane på Flesland, skal omregulerast i den komande arealplanen til kommunen. Dette skal permanent hindra byggjinga ein andre rullebane på flyplassen. Raudt sin representant Odd Arild Viste fremma forslaget, som blei vedteke av byrådspartia og Raudt.