Pasienter har ventet minst en halvtime på taxien over 2000 ganger på et halvår

HAUKELAND SYKEHUS (NRK): Nå har taxiselskapene fått 1,6 millioner kroner i bøter for å komme for sent til pasienter som trenger skyss.

Svanhild Raknes og Mohammed Ibrahim pasienttransport Haukeland

– HØFLIGE OG HJELPSOMME: Mohammed Ibrahim har jobbet en måned i Norgestaxi, og bedyrer at han så langt aldri har vært forsinket til en pasient. Svanhild Raknes (76) har ingenting å utsette på servicen etter at Christiania Taxi og Norgestaxi overtok. – Sjåførene er så høflige og hjelpsomme, sier Raknes.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Jeg har opplevd at drosjen har vært forsinket da jeg skulle til legen, forteller Svanhild Raknes.

Norgestaxi-sjåføren Mohammed Ibrahim triller 76-åringen i rullestol bort til bilen, og støtter henne inn i baksetet.

Snart ruller Ibrahims bil ut av det kombinerte parkeringshuset og taxioppstillingsplassen, og frakter Raknes trygt hjem etter timen på Haukeland sykehus i Bergen.

Som så mange andre, er Raknes avhengig av pasienttransport med taxi for å komme seg til og fra legen og sykehuset. 76-åringen er heller ikke alene om å komme for sent til timer – fordi taxien er forsinket.

Ferske tall fra Helse Bergen viser at sjåfører fra Norgestaxi og Christiania Taxi godt over 2000 ganger har kommet mer enn en halvtime for sent til pasienttransport-avtaler for Helse Bergen – i løpet av et knapt halvår.

Forsinkelsene gikk i taket

Taxiselskapene legger ikke skjul på at de har slitt.

– Dette var et helt nytt oppdrag for oss, med helt nytt kjøremønster, forklarer Erlend Eidsvoll, leder i Norgestaxi.

– Det var en ny hverdag for sjåførene, og enkelte tilpasninger måtte til. På et tidspunkt viste det seg at heller ikke disse var tilstrekkelige, sier Hasnat Ahmad, leder for Christiania Taxi Bergen.

De to selskapene overtok mye av pasienttransporten for Helse Bergen fra 2. mai 2017. Det gikk dårlig. Forsinkelsene skjøt i været.

Pasienter som ikke kommer seg til legen eller sykehuset selv, ble i mai og juni mer enn dobbelt så ofte som før hentet over en halvtime for sent.

– Vi har stor medfølelse med de pasientene som har blitt berørt av forsinkelse, sier Ann-Mari Høiland, leder for pasientreiser i Helse Bergen.

Får opptil 1000 kroner i bot

Over sommeren i fjor fikk helseforetaket nok, og tok sanksjonsmulighetene i kontraktene i bruk.

– Det er spesielt Norgestaxi og Christiania Taxi som har gitt oss utfordringer. Leveransen har vært mer ustabil, og pasienter har måttet vente lenger enn tidligere, sier Høiland.

Fra 14. august begynte Helse Bergen å bøtelegge de to selskapene for forsinkelsene.

Kommer taxien over en halvtime for sent, må selskapet punge ut 700 kroner. Overstiger forsinkelsen en time, stiger boten til 1000 kroner.

– Vi synes det har vært en stor belastning for pasientene, men vi jobber tett og godt sammen med Christiania Taxi og Norgestaxi, sier Høiland.

Ann-Mari Høiland

VIL TVINGE SJÅFØRENE: – Det er behov for at taxisentralene i større grad kan pålegge sine sjåfører å utføre oppdrag, mener Ann-Mari Høiland, leder for pasientreiser i Helse Bergen.

Foto: Christian / Lura

Forsinkelser, bøter, klager og avvik

Tallene Høiland har utlevert til NRK, gjelder fra 14. august i fjor, da bøtesystemet ble tatt i bruk, til 28. januar i år. Fra dem kan man trekke ut at selskapene sliter både med hyppige forsinkelser, bøter, klager og avvik:

  • Norgestaxi og Christiania Taxi har kommet mer enn en halvtime for sent 2186 ganger – i snitt 14 forsinkelser per dag. 334 av forsinkelsene har oversteget én time.
  • 336 avvik og klager på «adferd og kommunikasjon» og «utførelse av tur» er registrert, fra Norgestaxi og Christiania Taxi overtok i mai og ut fjoråret. Det er 79 prosent mer enn i samme periode i 2016.
  • I løpet av de 155 dagene med bøtelegging (det var «amnesti» under sykkel-VM), skrev Helse Bergen ut 2158 «bøter» til Norgestaxi og Christiania Taxi.
  • Per 28. januar har Norgestaxi fått 1,18 millioner kroner i bot, og Christiania Taxi 427.000 kroner i bot.
Taxikø i parkeringskjelleren på Haukeland

TRENGER TAXI: Mange kommer seg ikke til lege og sykehus ved egen hjelp eller med offentlig transport. Utenfor Haukeland sykehus er det stadig travelt. Tidlig tirsdag ettermiddag talte NRK rundt 25 taxier som sto og ventet på å hente pasienter.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Størst utfordringer med Norgestaxi

Men bøteleggingen ser ikke ut til å ha hatt noen vedvarende dempende effekt på antall forsinkelser. Selv om prosenten var noe høyere i juni, satt selskapene så sent som i desember negativ rekord i antall.

Derimot har sanksjonene gitt klingende mynt i helsekassen. Til sammen har selskapene fått over 1,6 millioner kroner i bot i løpet av et lite halvår.

Norgestaxi har en større andel av pasienttransporten enn Christiania Taxi. De har også fått nær tre fjerdedeler av bøtene.

– Leveransemessig er det mer utfordringer med Norgestaxi. Vi har en forventning om bedring i deres leveranse, sier Ann-Mari Høiland.

Roser og advarer Christiania Taxi

Samarbeidet med Christiania Taxi har bedret seg i det siste, og ved nyttår sluttet Helse Bergen å sanksjonere dem.

– Vi har opplevd en veldig økt interesse særlig fra Christiania Taxi. Turer følges opp på detaljnivå og avvik tas tak i umiddelbart. Nå har vi kuttet sanksjonene, forteller Høiland.

Som likevel advarer selskapet mot å slippe foten av gasspedalen i pasienthentingen.

– Hvis bedringen viser seg å være midlertidig, og forverres, vil det kunne innføres sanksjoner på kort varsel, sier Høiland.

Erlend Eidsvoll

OPPSTARTSPROBLEMER: Leder i Norgestaxi, Erlend Eidsvoll, legger ikke skjul på at de har slitt med pasienttransporten.

Foto: Gøril Furu / NRK

Norgestaxi: – Vi snur alle steiner

Det håper Christiania Taxi å unngå.

– Vi hadde generelle oppstartsproblemer, og måtte tilpasse våre systemer og rutiner. I tett samarbeid med pasientkontoret har det ført til god flyt i dag, sier leder Hasnat Ahmad.

Han forteller at de nå vurderer å søke om drosjeløyver med særvilkår til pasienttransport. Det har Norgestaxi allerede gjort.

– Vi har en tett og god dialog med pasientreisekontoret, og snur alle steiner for å se om vi kan få redusert antall avvik, sier leder Erlend Eidsvoll.

Han mener situasjonen har bedret seg siden oppstartsmånedene.

– Som sagt, så var dette helt nytt for oss. Noen områder er krevende, spesielt fra Haukeland. Avvikene avtok når vi fikk erfaring med kjøringen, og situasjonen har stabilisert seg. Men vi er ikke på det nivået vi ønsker, sier Eidsvoll.

Christiania Taxi i parkeringskjelleren på Haukeland

INGEN BØTER ETTER NYTTÅR: Helse Bergen har droppet sanksjonene mot Christiania Taxi. – Turer følges opp på detaljnivå og avvik tas tak i umiddelbart, roser pasientreisesjef Ann-Mari Høiland.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Bør tvinge sjåførene til å hente pasienter

Christiania Taxi og Norgestaxi sliter også i hovedstaden. I fjor ble det registrert 2600 avvik etter at de overtok pasienttransporten ved Oslo universitetssykehus, og tallet har økt med 653 siden nyttår, skriver Aftenposten.

Statsministeren kaller det uakseptabelt at taxiselskapene ikke oppfyller avtalene, og helseministeren har mottatt bekymringsmelding.

Men de involverte strides om hvorvidt de økte forsinkelsene kun er taxiselskapenes feil.

Taxisjåfører i Oslo har fortalt NRK at de velger bort pasienttransport fordi turene er for dårlig betalt. Også Helse Bergen har denne erfaringen.

– Det er behov for at taxisentralene i større grad kan pålegge sine sjåfører å utføre oppdrag, for å få en mer forutsigbar leveranse for foretakene, mener Ann-Mari Høiland.

Norges to største taxiselskaper, Oslo Taxi og Bergen Taxi, mener manglende kompetanse kan være årsak til de økte forsinkelsene. De klandrer Helse Sør-Øst og Helse Bergen for kun å vektlegge pris, etter at helseforetakene innførte makspris per kilometer på pasienttransport.

Hasnat Ahmad i Christiania Taxi

– SKYLDES IKKE KOMPETANSE: – Hvilken helsefaglig kompetanse har sjåførene til Bergen Taxi som gjør dem bedre egnet enn andre sjåfører? Våre sjåfører innehar den samme kompetansen som deres, sier Hasnat Ahmad i Christiania Taxi.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Lønnsomt for sjåførene

Christiania Taxi mener deler av forsinkelsestrøbbelet kan forklares med at Bergen Taxi, som de overtok for, har fire ganger så mange biler som dem.

Leder Hasnat Ahmad avviser at deres sjåfører har lavere kompetanse. Han går heller ikke god for Oslo og Bergen Taxis påstand om at maksprisen utgjør en timelønn for sjåførene på kun 140 kroner.

– Kontrakten er lønnsom for våre sjåfører. De har fått økt omsetning og mindre dødtid, sier sjefen for Christiania Taxi Bergen.

Erlend Eidsvoll i Norgestaxi sier det uansett blir feil å regne timelønnen slik, fordi ingen av hans sjåfører utelukkende frakter pasienter.

– Man kan få en privat tur fra A til B, deretter en pasienttransport-tur fra B til C, og så en skolekjøring fra C til D, illustrerer Eidsvoll.

Mandag sa Norgestaxi-sjefen til NRK at pasienttransportavtalen er gunstig fordi den gir mange turer på formiddagen, når det er mindre etterspørsel etter vanlige taxiturer.

– Når vi slipper mye tomkjøring og ventetid etter en endt tur, kan vi være samfunnsnyttige, miljøvennlige og lønnsomme, sier Eidsvoll.

Anne-Lise Larsen og Mohammed Ibrahim pasienttransport Haukeland

FORNØYD: Mohammed Ibrahim hjelper Anne-Lise Larsen (83) på med setebeltet utenfor Haukeland sykehus. – Jeg har aldri vært for sen. Ikke ennå, smiler den ferske taxisjåføren.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– De er så høflige og hjelpsomme

På Haukeland har taxisjåfør Mohammed Ibrahim fått Svanhild Raknes på plass i baksetet. Ibrahim forteller at han har jobbet i Norgestaxi i kun en måned.

Han har hørt om forsinkelsene i pasienttransporten, men bedyrer at han selv ikke inngår i statistikken.

– Jeg har aldri vært for sen. Ikke ennå, smiler den ferske taxisjåføren.

I drosjen har Raknes fått en medpassasjer i Anne-Lise Larsen (83). Hun har også vært til kontroll på Haukeland, og skal samme vei.

Selv om Raknes har opplevd forsinkelse, har hverken hun eller Larsen noe å utsette på servicen etter at Christiania Taxi og Norgestaxi overtok.

– Jeg merker egentlig ingen forskjell. De har vært forsinket én gang, men jeg er veldig fornøyd. Sjåførene er så høflige og hjelpsomme, sier Raknes.