Hopp til innhold

Pasient ville se ferdig TV-serie før han ble lagt i respirator

Leger forteller om hvordan covid-19-pasienter ikke forstod hvor syke de var. «Covid-brain» kan være et symptom på koronainfeksjon.

Pasient løftes av leger og sykepleiere på intensivavdelingen på Haukeland sykehus

INTENSIVAVDELING: Lungespesialist Marianne Aanerud forteller om veldig syke pasienter som måtte i respirator, men som ikke forstod hvor syke de har vært. Bildet er fra intensivavdelingen på Haukeland universitetssjukehus, tatt av sykehuset selv, i en annen sammenheng.

Foto: Katrine Sunde / Helse Bergen

Forvirring, hukommelsestap og likegyldighet. Mange av koronapasientene har også vært påvirket i hjernen, ifølge legene som har jobbet på pandemi-posten på Haukeland universitetssjukehus.

De har kalt fenomenet for «covid-brain».

Mange av pasientene har ikke forstått hvor syke de har vært, sier lungespesialist Marianne Aanerud. De kan for eksempel benekte at de er tungpustet, til tross for at målinger viser at de har alvorlig oksygenmangel.

– En pasient som skulle få respiratorbehandling sa at han bare måtte se ferdig TV-programmet først. Pasienter som får behandling i respirator er kjempesyke, og vanligvis veldig redde, forteller Aanerud.

Overlege på lungeavdelingen, Haukeland sykehus

OVERRASKENDE: – Dette er en helt ny sykdom på veldig mange måter, ifølge lungespesialist og overlege Marianne Aanerud.

Foto: Kaja Hauge / NRK

Husket ikke personnummer

Noen av pasientene har hatt problemer med å huske hvordan de skal bruke mobiltelefonen sin. Andre har ikke husket personnummeret sitt.

Mange har virket likegyldig til hele situasjonen.

– Det var akkurat som om de ikke brydde seg så mye, sier Aanerud.

Denne forvirringstilstanden kalles delirium, ifølge overlege Bjørn Erik Neerland ved Universitetssykehuset i Oslo.

Han forteller at noen pasienter ikke har vært i stand til å ringe 113 og si hvor syke de er fordi de har vært mentalt påvirket.

– Bevissthetsnivået blir dårligere og man blir passiv og ukonsentrert. Da er man avhengig av at pårørende melder ifra, slik at pasientene kan få hjelp.

Han understreker at delirium også er vanlig ved andre infeksjonssykdommer. Særlig blant eldre pasienter.

– Det rammer også unge, friske mennesker, bare de blir syke nok.

Marianne Aanerud

FØLGES NØYE: Pasientene har ikke gitt uttrykk for at de er sulten eller tørst, og har derfor måttet følges nøye med på for å unngå dehydrering.

Foto: Kaja Hauge / NRK

Økt smittefare

I starten visste man ikke at forvirringstilstanden var et tegn på koronainfeksjon. Det førte til at smitten ble oppdaget for sent enkelte steder, forteller Neerland.

– Det var tilfeller i starten hvor pasienter ble innlagt nettopp fordi de var forvirret. Da ble de ikke testet for korona. Når det senere viste seg at de var smittet, førte det til at et titalls helsepersonell ble satt i karantene.

Særlig gjelder dette eldre pasienter på sykehjem, ifølge ham.

Ikke tegn til langvarig skade

Legene på Haukeland har fulgt opp pasientene i ettertid, og tror ikke korona gir langvarige skader på hjernen.

Mange av pasientene de har ringt har ikke husket hverken legene eller ting som har skjedd mens de har vært innlagt.

– De har tydelig hukommelsestap. Når vi snakker om det er de overrasket, men de fleste har blitt seg selv igjen, forteller Aanerud.