Hopp til innhold

Påmeldingssystem virka ikkje

Ein feil i systemet til deltager.no har gjort at ungdom ikkje har fått meldt seg på sommarleiren til Sogn Kystlag, som skal arrangerast 5. til 9. juli i Amla på Kaupanger.

Påmeldinga starta 18. mai, men systemfeilen har gjort at ingen har fått gjennomført påmelding. No er feilen retta, og kystlaget oppmodar no foreldre om å melde på sine unge mellom 10 og 14 år på nytt.