Pærebrann i Gulen

Den frykta plantesjukdommen pærebrann er også i år påvist i Gulen.

Mattilsyent har kontrollert heile fylket for pærebrann-smitte, men berre funne sjukdommen i Eivindvik.

Pærebrann angrip i hovudsak prydbuskene bulke-mispel og pile-mispel, men kan spreie seg til eple- og pæretre.

Mattilsynet har sett i verk tiltak for å ta knekken på smitten i Gulen.