Siri kan velje frå sjuretters meny når ho skal få mat på sjukehuset

BERGEN (NRK): Ein av tre pasientar som blir innlagde på sjukehus er underernærte. Haraldsplass sjukehus tek no inspirasjon frå restaurantane og innfører «á la carte»-meny.

Pasient Siri Rognø Sørbel på pasientrommet på Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

NYOPERERT: Siri Rognø Sørbel (56) på pasientrommet på Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

Foto: Suzanne Sagebø / NRK

Siri Rognø Sørbel sit på rommet sitt på sjukehuset i Bergen. Ho er nyoperert i venstre bein og skal vere på sjukehuset i nokre dagar for å kome seg til hektene.

Der får ho vere prøvekanin for det nystarta matkonseptet som no er i full sving på det Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

Som det einaste sjukehuset i Helse Vest tilbyr dei pasientane moglegheita til å få maten sin à la carte. I dag kan Sørbel velje mellom sju forskjellige rettar på menyen.

Ho ramsar opp frå menyen: Der finn ein blant anna kjøttkaker i brun saus, fårefrikassé og omnsbakt laks.

– Fiskegratengen hadde eg i går, den var veldig god. I dag skal eg prøve den vegetariske curry-gryta. No må eg ikkje bli sendt heim for tidleg, før eg får testa alt, ler ho.

NYTT STORKJØKKEN: Kjøkkensjef Kent Eivind Vorland tar oss med på ei omvising i det nye storkjøkkenet på Haraldsplass Diakonale Sjukehus.

– Viktig for behandlinga

Sørbel er veldig nøgd med det nye tilbodet.

– Ein er jo ofte både svimmel og kvalm etter ein operasjon, og då er det mykje meir freistande med mat når ein får lov til å velje kva ein skal ete sjølv, seier Siri Sørbel.

Årsaka til satsinga er at god ernæring blir sett som ein viktig del av behandlinga.

Ifølgje administrerande direktør, Kjerstin Fyllingen, er heile ein av tre pasientar underernærte når dei blir innlagde på sjukehuset.

– Underernærte pasientar har tre gongar lengre liggetid enn dei som er velernærte. Mat har difor ein dokumentert effekt på sjukdomsforlaup og restitusjonstid, seier ho.

Kokkar danderar maten i plastboksar.

KOKKAR: Kokkane legg opp maten. F.v. Arild Hjelleseth, Tommy Bergesen, Tore Finn Bjørndalen.

Foto: Suzanne Sagebø / NRK

Strenge krav

Mange sjuke pasientar har utfordringar med å få i seg næring. Heimelaga mat og moglegheita til å velje sjølv skal difor bidra til at pasientane opplev ei auka lyst på mat.

– Når vi veit kor viktig ernæring er, så vil vi få dette inn som ein del av ein heilskapleg pasientbehandling, seier Fyllingen.

Det nye storkjøkkenet på det private sjukehuset i Bergen opna denne veka.

Kjøkkensjef Kent Eivind Vorland har ansvaret med å utarbeida menyen og laga oppskriftene.

Desse må så bli godkjend av klinisk ernæringsfysiolog Hege Østgaard.

– Eg såg på næringsinnhaldet i dei ulike menyane som Kent Eivind har sett saman, for å sikre at dei tilfredsstiller krava som myndigheitene har sett. Mellom anna med tanke på kor mykje energi det skal vere per porsjon. Og at det vert riktig balanse mellom dei ulike næringsstoffa, fortel Østgaard.

Utfordring

Dei strenge krava skapte utfordringar for ein «kravstor» kokk.

– Det har vore nokre gongar der eg har rive meg i håret, seier Kent Eivind Vorland om prosessen med å justere rettane i samsvar med ernæringskrava.

– Det verste var når ho bad meg om å fjerne løken frå suppene for å gjere dei mest mogleg anvendelege for pasientane. Men vi har no greidd det, seier han med eit glimt i auget.

Klinisk ernæringsfysiolog Hege Østgaard og kjøkkensjef Kent Eivind Vorland.

GODT SAMARBEID: Ernæringsfysiolog Hege Østgaard og kjøkkensjef Kent Eivind Vorland slo saman kompetansen sin for å setje saman ein meny som oppfylte krava til både smak, ernæringsmessig samansetning, utsjånad, porsjonsstorleik, og konsistens.

Foto: Suzanne Sagebø / NRK