Øydelagt hjul i tunnel

Hjulet på ei tysk campingvogn blei øydelagt inne i Hyvingtunnelen på E16 mellom Bergen og Voss. Tunnelen var stengd, men er no open att.