Hopp til innhold

Overveldande nei til omstridd kraftkabel til Skottland

Tre av fire er negative til at Stortinget gir løyve til elektrisitetskabelen NorthConnect mellom Hardanger og Skottland, viser regjeringa si høyringsrunde.

Cruiseskip i Eidfjord, august 2019

52 av 70 høyringssvar meiner Stortinget må seia nei til konsesjon for utbygging av undersjøisk kabel mellom Simadalen i Eidfjord og til Peterhead i Skottland.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Det ser ut som stemninga i landet er mot, og det er synd. For kabelen vil vera positiv for både økonomien i Noreg og klimaet.

Det seier fungerande ordførar Aslak Lægreid (H) i Eidfjord. Dette er kommunen der utanlandskabelen er planlagt å starta.

NorthConnect har søkt konsesjon om å byggja ein undersjøisk kabel mellom Simadalen i Eidfjord, langs botnen av Hardangerfjorden og Nordsjøen til Peterhead i Skottland.

Målet er å utveksla straum begge vegar: Noreg kan eksportera vasskraft når det bles lite i Storbritannia, og importera elektrisitet når Storbritannia har overskot av vindkraft. Kraftsamarbeidet er tenkt å redusera Storbritannia sitt CO₂-utslepp frå kolkraftverk.

Har kome inn 70 høyringssvar

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) konkluderte i desember at kraftkabelen blir samfunnsøkonomisk lønsam for Noreg. Samstudes vil den gi litt dyrare straum for bedrifter og hushaldningar.

Etter at Framstegspartiet gjekk ut av regjeringa, har dei tatt til orde for å stoppa utbyggingsplanen. Det medførte mellom anna at opposisjonspartia i Vestland fylkesting sikra fleirtal mot NorthConnect.

– Vi meiner det ikkje er nødvendig at vi har enda ein kabel ut av landet, men at vi i staden sørger for å bruke straumen til en grøn omstilling her i Noreg, seier fylkestingspolitikar Marthe Hammer (SV).

Olje- og energidepartementet har no hatt saka ute på høyring, og fristen gjekk ut tysdag. Den dominerande responsen er negativ til planen.

Av 70 høyringssvar (pr. 11. mars klokka 15:30) meiner 29 organisasjonar og bedrifter og 23 privatpersonar at Stortinget må seia nei til konsesjon for utbygginga.

Simdalen til Peterhead

Debatt om dyrare straum

Den offentlege debatten om NorthConnect har handla mykje om at kraftutveksling vil gi dyrare elektrisitet her i landet, fordi høgare straumprisar i Storbritannia vil «smitta over» på Noreg.

Mange av motstandarane i høyringsrunden er derfor eigarar og fagforeiningar i kraftkrevjande industri. LO og industrikommunar som Høyanger, Årdal, Ullensvang og Sauda er også negative.

I Eidfjord vil ei utbygging gi investeringar på to millionar kroner i anleggsperioden og seinare 5–6 millionar i årleg eigedomsskatt. Ordføraren meiner straumprisargumentet er overdrive.

– Dei har jo hausa dette opp negativt. Argumenta er at me heller skal bruka vasskrafta innanlands, men det er jo overskot av kraft i Noreg. Dessutan vil jo alle 170 kraftkommunane i landet tena på at me får høgare straumpris, seier Lægreid.

Han meiner ein liten prisauke vil ha lite å seia for kraftkrevjande industri som har langsiktige kraftkjøpsavtaler på 20 til 40 år.

Aslak Lægreid, Eidfjord

SKUFFA: - Det ser ut som stemninga i landet er mot, og det er synd. For kabelen vil vera positiv for både økonomien i Noreg og klimaet, seier fungerande ordførar i Eidfjord, Aslak Lægreid (H).

Foto: NRK

Tolv høyringssvar positive

Til saman er tolv høyringssvar positive til kabelen. Mellom anna NorthConnect og dei tre eigarselskapa Agder Energi, Hafslund E-CO og Vattenfall. Også Statkraft, ulike kraftorganisasjonar, NHO, Eidfjord kommune og miljøstiftinga Zero, men ingen privatpersonar, seier ja til konsesjon.

Selskapet bak planane konkluderer slik i sin høyringsuttale:

«NorthConnect vil bidra med betydelig kutt i klimagassutslipp i Storbritannia, vesentlige inntekter til norske kommuner og den norske staten. Samtidig vil tempo og omfang i utbygging av fornybar energi gjøre at prisen på strøm for norsk industri og husholdninger vil falle i årene som kommer.»

Seks høyringssvar er relativt nøytrale.

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget skal behandla saka i løpet av mars, og Stortinget skal etter planen ta endeleg avgjerd 21. april.