Hopp til innhold

Overlege ved Haukeland blir ny skulebyråd

Harald Victor Hove (H) går av som skulebyråd, og blir erstatta av Jana Midelfart Hoff. Det blei klart då Martin Smith-Sivertsen (H) overtok som ny byrådsleiar i dag.

Martin Smith-Sivertsen overtok i dag som byrådsleiar i Bergen.

NY BYRÅDSLEIAR: Martin Smith Sivertsen fekk i formiddag overrekt nøklane til byrådsleiarkontoret i Bergen.

Jana Midelfart Hoff

NY SKOLEBYRÅD: Overlege Jana Midelfart Hoff er det eneste nye navnet i Smith-Sivertsens byråd.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

– Kjære Martin. No er dagen her. Den kom kanskje litt før det du eigentleg hadde planlagt, men sånn er det.

– Her er nøkkelen. Pass godt på byen. Eg ønsker deg inderleg lykke til.

Med desse orda overrekte Ragnhild Stolt-Nielsen nøkkelen til byrådsleiarkontoret til Martin Smith-Sivertsen, klokka 10 i dag.

– Dette gler eg meg veldig til. Eg ser fram til å gå i gang med jobben, og til å møte alle dei andre som eg skal jobbe saman med på rådhuset og i Bergen kommune, sa Smith-Sivertsen til NRK i dag tidleg.

Martin Smith-Sivertsen (H) blei med 103 av 171 stemmer valt til ny byrådsleiarkandidat for Høgre i førre veke. I dag måtte Ragnhild Stolt-Nielsen (H) lausne på nøkkelknipet, og gje vidare både nøkkel og kontor til den nye byrådsleiaren.

Harald Victor Hove og Smith Sivertsen

PRESENTERER NYTT BYRÅD: Martin Smith-Sivertsen (H) til venstre presenterer i dag sitt nye byråd. Det er venta at Harald Victor Hove (H) til høgre, vil gå av som skulebyråd.

Foto: Jon Bolstad / NRK

BAKGRUNN: Martin Smith-Sivertsen blir ny byrådsleiar

Bergen får ny skulebyråd

Byråd for barnehage og skule, Harald Victor Hove (H), har sagt at han ikkje ønskjer å halde fram som byråd, dersom Ragnhild Stolt-Nielsen går av. Det var difor forventa at Smith-Sivertsen i dag kom til å presentere ein ny skulebyråd.

– Me har gått utanfor rådhuset for å hente inn ein ny skulebyråd. Det er overlege ved Haukeland sjukehus, Jana Midelfart Hoff, som vil ta over for Hove, annonserte Smith-Sivertsen etter å ha overtatt byrådsleiarkontoret.

Martin Smith-Sivertsen

BYRÅDSLEIAR: Martin Smith Sivertsen såg ut til å trivast i byrådsleiarsetet då han overtok kontoret i dag.

Foto: Sindre Helgheim / NRK

Fram til Midelfart Hoff tiltrer som ny skulebyråd 1. januar 2015, vil Charlotte Spurkeland fungere som konstituert byråd.

Dei tre byrådane i Frp, Liv Røssland, Helge Stormoen og Eilert MaCody Lund, held fram som før. I Høgre vil Hilde Onarheim og Henning Warloe halde fram som i dag med same ansvarsområde.

– Budsjettet blir det fyrste eg gyv laus på

Martin Smith-Sivertsen meiner veljarane ikkje kjem til å merke dei store endringane når dei no får ein ny byrådsleiar.

Ragnhild Stolt-Nielsen

GÅR AV: Ragnhild Stolt-Nielsen var blid, men noko skuffa då det sist veke blei kjent at ho må gje seg som byrådsleiar. I dag overrekker ho nøklar til byrådsleiarkontoret til Martin Smith-Sivertsen.

Foto: Jon Bolstad

– Det er jo Høgre sin politikk, og den same plattforma vil ligge til grunn, seier Smith-Sivertsen, som etter å ha tatt over for Stolt-Nielsen, fyrst og fremst ta fatt på arbeid med økonomien i Bergen.

– Denne hausten er det viktig å få losa budsjettet i hamn. Dei økonomiske sidene vil vere det fyrste å gyve laus på.

LES OGSÅ: Smith-Sivertsen har trua på kommunevalet

Presenterer det nye byrådet klokka 10

Nøkkeloverrekkinga vil gå føre seg på byrådsleiaren sitt kontor på rådhuset klokka 10. Like etter vil Smith-Sivertsen presentere sitt nye byråd.

Deretter skjer følgjande:
11.00 Konstituerande byrådsmøte
12.00 Byrådsleiaren besøker ordførar Trude Drevland og bystyrets gruppeleiarar.

Tidspunkt for nøkkeloverrekkinga til andre byråd vil bli kunngjort etter byrådets konstituerande møte.

LES OGSÅ: Kaller Smith-Sivertsens inntreden et kupp