– Utrolig trist

Arbeiderpartiet velger å ikke gå for verning av Øystesevassdraget, selv om Hordaland Ap stemte for. Turlaget har kjempet for vern i over 20 år, og er utrolig skuffet.

Øystesevassdraget

SIER LIKEVEL NEI: Arbeiderpartiet går inn for ingen vern av Øystesevassdraget, selv om Hordaland Ap stemmer for verning.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Arbeiderpartiet (Ap) velger å ikke gå inn for verning av Øystesevassdraget, til tross for at Hordaland Ap har stemt for. Det kom fram under Ap sitt stortingsmøte onsdag.

Heller justert konsesjon

– Vi har gjort en samlet vurdering av forslaget om å innlemme Øystesevassdraget i vernet plan for vassdrag, og bestemt å stemme mot forslaget, forklarer Terje Aasland (Ap). Han er nestleder i energi- og miljøkomiteen, som vurderte forslaget på gruppemøte i onsdag.

Forslaget ble også vurdert av Ap i 2009. I stedet for å innlemme vassdraget under vernet plan, ønsker de å gi vassdraget muligheten for å omsøke konsesjon.

– Den prosessen er i gang. Det er fremmet flere konsesjonssøknader og noen er blitt justert. Det må avgjøre hvordan utfallet skal bli, sier Aasland.

Overkjører Hordaland

– Vi i Hordaland syns det er synd at det ble som det ble, og det er gjort et godt stykke arbeid i forhold til å prøve å få til det som var vårt vedtak for å verne vassdraget, sier leder for Hordaland Ap, Hans Erik Ringkjøp.

Nå skjer det foreløpig ingenting mer i denne saken fra Hordaland Ap sin side.

– Fra vår side har vi gitt vårt klare standpunkt, og det har ikke blitt tatt til følge. Så må vi ta til etterretning det stortingsgruppen har bestemt, sier Ringkjøp.

Øystesevassdraget - øvre del

STOPPER VERN: Arbeiderpartiet stopper vern av øvre del av Øystesevassdraget, som vist på bildet.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

Utrolig trist

Helene Ødven

UVENTET: Helene Ødven i Bergen og Hordaland Turlag trodde ikke Arbeiderpartiet ville gå for en avgjørelse mot verning av Øystesevassdraget. Hun er veldig skuffet.

Foto: Oddgeir Øystese

Bergen og Hordaland turlag har jobbet for verning av Øystesevassdraget i over 20 år, og er utrolig skuffet over dagens avgjørelse, som var veldig uventet.

– Jeg har vært i kontakt med flere partier i energi- og miljøkomiteen i dag, også representanter fra Ap, og selv de visste ikke hva møtet ville konkludere med, sier Helene Ødven, daglig leder for Bergen og Hordaland turlag.

Hun syns det er veldig overrasket over at Ap velger å overkjøre Hordaland Ap sin avgjørelse. Dette er noe hun begynner å bli lei av.

– Jeg begynner å bli lei av Oslo skal komme og overkjøre oss i Bergen. Det er tydelig fra hele fylket at dette er et viktig vassdrag, sier Ødven.

Hun mener Hardanger har tapt nok natur, spesielt etter at naturforkjemperne tapte i saken om mastene gjennom Hardanger.

– Når blir vassdragene en utrydningstruet art? Politikerne må skjønne at ivaretagelse av naturmangfold er også en sentralt del av klimaarbeidet, sier hun.

Gir ikke opp saken

Heikki Holmås, SV

GIR IKKE OPP: Stortingsrepresentant for SV, Heikki Holmås gir ikke opp kampen om å få vernet Øystesevassdraget.

Foto: Margret Helland / NRK

– Nå har altså senterpartiet, vi og miljøpartiet har gått inn for vern av øvre del av vassdraget. Dessuten har Erna Solberg tidligere stemt for vern av øvre del av Øystesevassdraget, sier stortingsrepresentant for SV, Heikki Holmås.

– Jeg vil utfordre Statsminister Erna Solberg og Jonas Gahr Støre til å være med på en tur i den flotte vassdragsnaturen de nå vil bygge ned, sier Holmås.