Hopp til innhold

Overgrepssikta blir fengsla i fire nye veker

Den barnehagetilsette mannen (31) i Bergen som er sikta for overgrep mot fem barn, blir varetektsfengsla i fire nye veker.

Barnehageansatt erkjenner overgrep mot flere barn

INNRØMMER SKULD: Den 31 år gamle mannen erkjenner å ha forgripe seg på fem gutar i to barnehagar han har jobba i.

Foto: Hommedal, Marit / NTB Scanpix/Faksimile fra Facebook

Den 31 år gamle mannen har sete i varetekt sidan han vart pågripen 15. april.

Politiet har bede om ny varetektsfengsling frå fredag denne veka, då den noverande fengslingsperioden går ut.

– Den sikta har sjølv samtykka til ny varetektsfengsling, seier politiadvokat Eli Valheim.

Mannen vart først sikta for valdtekt av ein fire år gammal gut i barnehagen kor han jobba.

I avhøyr innrømma den sikta overgrep mot ytterlegare fire barn i to forskjellige barnehagar i Bergen.

Gjer avhøyr

Valheim seier det framleis blir gjort avhøyr i saka.

– Me avhøyrer framleis den sikta og fleire vitne, både barn og vaksne.

Store mengder data er blitt beslaglagt i saka, men politiet vil så langt ikkje seia noko om kva dei har funne.

Forsvarar Beate Hamre stadfester at 31-åringen samtykker til vidare varetektsfengsling.

.

Eli Valheim

POLITIADVOKAT: Eli Valheim seier det framleis er mykje arbeid som står att i etterforskinga.

Foto: Alrik Velsvik / NRK

– Tung etterforskingsfase

– Me tar til etterretning at han samtykker til framleis varetekt og oppfattar at saka framleis er i ein tung etterforskingsfase. Det er behov for meir tid, seier bistandsadvokat Rolf Knudsen til NRK.

Politiet har tidlegare signalisert at dei vil halda den sikta i varetekt fram til saka kjem opp.

Knudsen seier foreldra til dei råka borna er opptekne av at politiet får gjort seg ferdig med etterforskinga.

– Foreldra ønsker framleis at politiet skal få ro til å jobba med saka, og at det skal koma ei avklaring innan rimeleg tid.