– Mitt scenario er veldig alvorlig. Det er ikke sikkert jeg overlever

KRONSTAD (NRK): Sykepleierstudenter i Bergen bruker «levende dukker» med høyst reell egenerfaring for å øve på overdoser. Satsing på helsehjelp kan bidra til å forklare at antall dødsfall går ned, tror klinikkdirektør.

Ole Jørgen Lygren

ØVER PÅ ALVOR: Den tidligere rusmisbrukeren Ole Jørgen Lygren (43) har tatt en alvorlig liksom-overdose, og blir forsøkt gjenopplivet av studentene ved Høgskolen i Bergen.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

– Har han puls?!

– Puls på 60!

I tredjeetasje på sykepleieutdanningen på Høgskolen i Bergen (HiB) på Kronstad kryr det av hvitkledde ungdommer. Sammen med ambulansepersonell, medisinstudenter og radiografstudenter øver de på hvordan de skal håndtere overdoser. Også tidligere narkotikamisbrukere er med på øvelsen, som «levende dukker».

– Mitt scenario er veldig alvorlig. Det er ikke sikkert jeg overlever. Det er også realiteten ute i hverdagen, sier Ole Jørgen Lygren (43), som er styreleder for brukerorganisasjonen Prolar.

For 20 år siden var han tung rusmisbruker. Nå er han i legemiddelassistert rehabilitering (Lar).

Ole Jørgen Lygren får sminke

SMINKE: «Overdoseofferet» Ole Jørgen Lygren sminkes før han skal være «levende dukke».

Foto: Adrian Nyhammer Olsen

Nedgang i overdosedødsfall

Simuleringen ved HiB er et av tiltakene for å forebygge overdosedødsfall. Nylig presenterte Folkehelseinstituttet en rapport over overdosedødsfallene i Norge for 2015.

Tallene går opp på landsbasis, men ned i Hordaland.

I 2015 døde 29 mennesker som følge av overdose, tolv færre enn året før. I Bergen gikk tallet fra 31 til 17, en nedgang på 45 prosent.

– Tallene viser en klar nedgang, men det kan være tilfeldig. Det kan gå opp igjen, sier forsker Ellen Amundsen, som presenterte tallene.

De tidligere tallene som var kjent var 19 overdosedødsfall i Hordaland i 2015, som var politiets tall. De har andre rutiner for registrering, sier Amundsen.

Nær halvering i overdosedødsfallene i Bergen

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bergen

28

27

36

33

31

31

17

Tallene har ligget rundt 30 overdosedødsfall i året, både før og etter toppåret i 2011. Nedgangen nå er klar, mener Folkehelseinstituttet.

Tro på helsehjelp

Klinikkdirektør Kari Lossius i Bergensklinikkene mener kommunale og spesialisthelsemessige tiltak har fortjenesten for nedgangen.

– Det ene er rusakutten i Bergen, som har en spesiell måte å behandle overdoser på. De blir tatt inn, og har en sakte oppvåkning, som gjør at sjansen for å få en ny overdose i etterkant er mindre. Et annet bidrag er Helse Bergen, som har en god og fungerende Lar-ordning. Samtidig har Bergen kommune jobbet intensivt med MO-sentre, og kommer etter hvert med brukerrom. Også behandlingsinstitusjoner som Bergensklinikkene jobber systematisk med et overdoseprogram, sier Lossius.

– Hva tror du innsatsen politiet gjør har å si for tallene?

– Igjen blir det bare å spekulere, men jeg tror ikke det å stenge en park eller si til folk som ruser seg at de må slutte å ruse seg har noe for seg. Jeg tror mye mer på å gi folk gode tiltak, gode alternativer og helsehjelp, sier hun.

Emil Reiten blir drillet i karakteren

SKUESPILLER: Emil Reiten (t.v.) får vite hvordan han skal oppføre seg når sykepleierne skal øve på å behandle ham for overdose.

Foto: Adrian Nyhammer Olsen

Folkehelseinstituttets tall over narkotikautløste dødsfall

Fylke

2011

2012

2013

2014

2015

Nordland

11

15

16

7

11

Troms

1

4

3

5

6

Finnmark

2

2

3

5

1

Møre og Romsdal

5

8

14

0

11

Sør-Trøndelag

17

11

14

18

18

Nord-Trøndelag

3

1

4

7

3

Rogaland

13

21

13

18

25

Hordaland

44

44

36

41

29

Sogn og Fjordane

2

2

1

3

4

Østfold

14

15

13

14

16

Akershus

30

21

22

25

24

Oslo

48

53

51

46

58

Hedmark

4

8

7

11

9

Oppland

8

2

2

7

6

Buskerud

16

9

12

22

22

Vestfold

14

17

10

11

17

Telemark

13

8

10

17

13

Aust-Agder

6

4

5

4

8

Vest-Agder

10

4

5

4

8

Mens tallene går opp på landsbasis, har Hordaland hatt en betydelig nedgang.

Saken ble først publisert med feilaktige oppgitte tall for Nordland, Troms og Finnmark, tatt fra en presentasjon fra Helsedirektoratet.