OVER TRE PROSENT ØKNING:

Utlandstrafikken til og fra Avinors lufthavner økte med 3,4 prosent i oktober sammenlignet med samme måned i fjor. Innlandstrafikken økte med 0,4 prosent, og totalt reiste 4 552 635 passasjerer til og fra Avinors lufthavner i oktober. I løpet av de første 10 månedene i 2014 har nærmere 43 millioner passasjerer reist til og fra Avinors lufthavner. Det er en økning på 3,1 prosent.