Over en time ventetid på telefonen

Det er i dag svært lang ventetid på telefonen til legevakten i Bergen, forteller legevaktsjef Dagrun Waag Linchausen. Mange ringer med spørsmål om koronaviruset og det er til tider over en times ventetid på telefonen.