Over 1000 elever kjøpte skole-PC på avbetaling. Flere hundre betalte aldri

Elever kjøper PC gjennom fra det offentlige, men ender opp i inkassokrav.

Sanne Torsvik

BEKYMRET: Dette viser at stipendene for elever på videregående skole er for lave, mener Sanne Torsvik i Elevorganisasjonen.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Det er et kjempeproblem at elever sliter med å betale for utstyr til undervisning. Dette er et alvorlig problem som strider med gratisprinsippet på norsk skole, sier Agathe Waage, leder for Elevorganisasjonen.

Hun snakker om tallene fra Hordaland fylkeskommune, som har kartlagt hvordan elever på videregående betaler for seg.

En fersk opptelling de har gjort viste at nesten hver femte elev (18,4 prosent) de siste årene har utestående regninger for PC-en de kjøper gjennom skolen.

I Hordaland alene skylder nåværende og tidligere elever fylkeskommunen 200.000 kroner.

– I verste fall går de manglende innbetalingene til inkasso, sier opplæringsdirektør Svein Heggheim i Hordaland fylkeskommune.

Elever i klasserom

Løsningene for skole-PC er ulik landet rundt. I Hordaland får elevene kjøpe sterkt subsidierte datamaskiner fra fylkeskommunen.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

1500 til 7000 kroner

Det skjer selv om datamaskinene er sterkt subsidierte.

I Hordaland koster de elevene mellom 1500 og 7000 kroner avhengig av hva slags modell de velger. Maskinene kan betales kontant, men det er også mulig å dele opp betalingen.

PC-ene er helt sentrale i skolehverdagen til elevene.

– Man har mye verktøy man skal kjøpe. PC-en tar man på avbetaling, men der viser seg raskt at pengene ikke strekker til. Spesielt elever på yrkesfag ser vi at sliter med å betale, mener Sanne Torsvik, fylkesleder i Elevorganisasjonen.

Løsningene for skole-PC på videregående er ulik rundt om i landet. Men Elevorganisasjonen mener tallene fra Hordaland er viktige for å se på hvordan elevers utstyr på skolen finansieres.

Agathe Waage i Elevorganisasjonen står foran en blå vegg

VIL ØKE STIPEND: Agathe Waage vil ha høyere utstyrsstipend til elever på videregående skole.

Foto: Elevorganisasjonen

Ser alvorlig på saken

Fylkeskommunen ser alvorlig på situasjonen.

– Dette er ikke noen ønsket situasjon. Innbetalingene blir utsatt og vi får ikke inn det vi har utestående.

Tor Andre Ljosland fra Kristelig Folkeparti er en del av flertallskoalisjonen i Hordaland. Han her liten forståelse for at elever lar være å betale for PC-ene de kjøper.

– Dette er helt innenfor hva vi må kunne vente at elleve skal kunne klare å betale. Hvordan skal det gå når man skal kjøpe leilighet og bil dersom man ikke klarer denne utgiften?

Elevorganisasjonen er uenige og vil øke utstyrsstipendet, som i dag er på knappe tusenlappen per år.

– Stipendet man får til utstyr er så vidt nok til disse PC-ene. Det viser at det er behov for høyere utstyrsstipend på videregående, sier Elevorganisasjonen-leder Waage.

– Vi vil gjerne understreke at man selvfølgelig skal betale for det man kjøper. Vi forsvarer ikke at elever ikke tilbakebetaler, men vi vil likevel peke på at det er et strukturelt problemer at man ikke får nok penger, sier Waage.

Håper på positiv utvikling

Fra og med forrige skoleår bevilger fylkespolitikerne tre millioner kroner ekstra i årlige subsidier til elev-PC-er. Det gjør at prisen er lavere, og at færre nå kjøper på avbetaling.

Ljosland håper at problemet med ubetalte regninger kan være i ferd med å bli løst.

– Foreløpig har vi sett en god utvikling. Det er nå absolutt overkommelig for alle elever å skaffe seg sin egen PC.

Svein Heggheim

INGEN ØNSKET SITUASJON: Svein Heggheim er opplæringsdirektør i Hordaland fylkeskommune.

Foto: Sølve Rydland / NRK