Oppteljinga er endå ikkje ferdig

Røystesetlane frå Sogn og Fjordane blir ikkje ferdig kontrolltalde i dag. Kommunane leverer røystesetlane på Leikanger i løpet av dagen, mange av dei såpass seint på ettermiddagen at teljekorpset ikkje rekk å telja ferdig i dag.

– Spente Stortingskandidatar må leva i spaning litt til, seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland. Den endelege valprotokollen blir signert 22. september.

Valforskar Yngve Flo seier til NRK at det truleg skal mykje til for at valresultatet blir annleis enn slik det er no.