Hopp til innhold

Hundeoppdretter Nina vil rømme landet om Høyesterett forbyr avl på to hunderaser

Avl på to populære hunderaser kan bli forbudt i Norge om Dyrebeskyttelsen vinner fram i Høyesterett.

King og bull

KAN BLI ULOVLIGE: Cavalier king charles spaniel og engelsk bulldog er stridens kjerne i saken i Høyesterett.

Foto: Julio Cortez/Johannes Eisele / AP/AFP

– Det er hund hele livet mitt dreier seg om, sier oppdretteren fra Askøy utenfor Bergen.

Kennelen til Nina Mehandru Kallekleiv driver avl på cavalier king charles spaniel. Rasen kan bli forbudt å avle dersom Dyrebeskyttelsen Norge vinner fram i Høyesterett.

– Om oppdrett av cavalier blir ulovlig, vil jeg sannsynligvis flytte utenlands. Danmark har veldig god oppfølging på sine avlsprogram, sier hun.

Et avlsforbud vil heller ikke være det samme som at hunderasen blir ulovlig i Norge, og oppdrettere i utlandet kan fortsatt levere samme rase.

Kallekleiv er akkurat nå på vei med bobil fra Tromsø med sine ni prisbelønte hunder. De siste dagene har hun vært på en turné i Sverige og Norge for å stille ut hundene sine.

To hundeutstillere mottar utmerkelser

Svenstavik i Sverige – Ninas hund mottar «best i rase»-sløyfe tidligere i august.

Foto: privat

Seks champion-titler har hun med seg i bagasjen.

– Jeg har forsøkt å skyve avgjørelsen i retten foran meg. Jeg er ikke saksøkt, men resultatet rammer alle som er tilknyttet seriøs avl. Det er veldig vanskelig, sier hun.

Smertefulle sykdommer

Det er avl på rasene engelsk bulldog og cavalier king charles spaniel som har skapt mye diskusjon de siste årene. Sosiale medier har kokt, rettssystemet har diskutert, omgjort og avgjort.

Nå kommer snart den endelige dommen som setter punktum.

Norges Høyesterett har satt av tre dager til behandlingen som startet tirsdag.

Les også Én er lov å avle, den andre ikke – professor mener begge har åpenbare problemer

Cavalier king charles spaniel og engelsk bulldogg (english bulldog)

Det hele startet på en hundeutstilling på Lillestrøm og observasjoner som Dyrebeskyttelsen gjorde på messa «Dogs4all».

Dyrebeskyttelsen valgte å gå sak til mot Norsk Kennel Klub og seks oppdrettere av cavalier king charles og engelsk bulldog i 2020.

De vant fram i rettssaken i Oslo tingrett. Sent i januar 2022 fastslo domstolen at begge rasene er forbudt å drive avl på etter Dyrevernloven paragraf 25.

I korte trekk handler det om at begge rasene er preget av innavl. De har en rekke helseutfordringer, og har større sannsynlighet for å få en rekke smertefulle sykdommer.

Pecassas Mister Chance of Charm - eller Nathan heter denne hundet.

Taiko har vogna full av utmerkelser, framtida for organisert hundeavl av denne typen hund i Norge skal avgjøres av Høyesterett nå.

Foto: privat

Engelsk bulldog «frikjent»

I Norge har vi et rettssystem som gjør det mulig å få prøvd saken sin to ganger, og anke ble levert inn til Borgarting lagmannsrett.

Les også Ny runde i retten om hundeavl: – Det må gjerast noko

Anita Remman med hunden Dennis

Lagmannsrettens dom kom 18. november 2022. Også her ble det avgjort at det er forbudt å avle frem cavalier king charles. Men retten kom til en annen konklusjon når det gjaldt engelsk bulldog. I ankesaken ble den rasen «frikjent».

Så kunne man tro at saken var over – men landets siste og øverste rettsinstans skal fremdeles si noe.

Høyesterett behandler saker om tolkningen av lovene og skaper dermed presedens for framtidige avgjørelser. I sivile saker kan de også behandle alle sider av bevisene.

For er det sånn at man kan forby avl på en hel rase, når Dyrevelferdsloven handler om det enkelte dyr?

Hvor er terskelen for ulovlig avl?

Det er blant spørsmålene som nå skal avgjøres.

Nye regler for hundeavl

I Høyesterett vil Dyrebeskyttelsen gjenoppta punktet de tapte på i lagmannsretten – og dermed også forby avl på engelsk bulldog. Norsk Kennel Klub og oppdretterne vil avvise hele saken og fortsette slik de gjør i dag, men med enkelte endringer.

Norsk Cavalierklubb vedtok nemlig tidligere i år nye retningslinjer for avl, og åpner nå for å krysse inn andre hunderaser for å unngå arvelige sykdommer.

Raseforbud løser ingen problemer

I tillegg har Mattilsynet jobbet i flere år med en ny forskrift om hundeavl. Det er Mattilsynet som har ansvar for å følge opp dyrevelferden i Norge, og den nye forskriften er nå ute på høring.

Den inneholder noen forslag som vil endre norsk hundehold i framtida. Det er blant annet krav om at alle oppdrettere skal være med i en organisasjon og forplikte seg til å følge organisasjonens retningslinjer.

– Nå er det frivillig å følge retningslinjene, men dette vil vi endre på, sier jurist Bjørnar Stavenes i Mattilsynet.

Hva mener du om at domstolene har tatt stilling til å forby avl på rasenivå?

– Loven er i utgangspunktet lagt opp slik at velferden skal vurderes i hvert enkelt tilfelle for seg, og de individene som brukes i avl, sier Stavenes.

Bjørnar Stavenes, seniorrådgiver og jurist i Mattilsynet

Bjørnar Stavenes har vært med å utforme forslaget til forskrift som Mattilsynet skal bruke. Det er nå på høring.

Foto: Privat

Mattilsynets forslag til forskrift er imidlertid uavhengig av rettssaken som nå starter i Høyesterett.

– Dersom det er en viss genetisk kombinasjon som ikke er mulig å avle på en sunn måte, kan man tenke seg at det kommer forbud mot visse raser. Men det er ikke det forskriften vår handler om, sier Stavene.

Mener norske hunder har bedre helse

Oppdretterne som er saksøkt, mener at dokumentasjonen som er lagt fram så langt ikke omfatter de hundene som saken angår.

– De norske avlshundene har bedre helsedata enn utenlandske, sier advokat Anette Fjeld, som representerer raseklubbene og oppdretterne.

Les også Hundetortur satt i system

Per Espen Fjeld

Ønsker forbud mot begge rasene

Dyrebeskyttelsen Norge er i Høyesterett representert av advokat Emanuel Feinberg. Han er klar på hva organisasjonen vil oppnå i retten:

– Målet er å fastslå at også engelsk bulldog er ulovlig å avle i Norge, slik man vant fram med når det cavalier, sier Feinberg.

advokat EMANUEL FEINBERG

Advokat Emanuel Feinberg representerer Dyrebeskyttelsen Norge i Høyesterett.

Foto: Advokatfirmaet Glittertind /

Hvem mener dere avgjørelsen skal gjelde for, alle eller bare de saksøkte?

– Formelt er det sånn av rettsavgjørelser er bindende for partene, men dersom det er slik at Høyesterett fastsetter at det er ulovlig å avle for disse partene, er det naturlig å anta at andre også respekterer det, sier advokaten.

– Hva vil skje dersom Høyesterett kommer til en dom som gjør avl ulovlig på begge rasene? Vil oppdretterne flytte ut av landet? Vil rasen bli forbudt å eie?

– Konsekvensen av dette er ikke opp til Dyrebeskyttelsen å argumentere for eller imot. De er opptatt av å få krysset inn nye gener og få løst den utfordringen som ligger der, sier Feinberg.

Les også Skjønnhetens pris

Cavalier King Charles Spaniel