Hopp til innhold

Oppdaga ulovleg kai på eigen eigedom – politiet vil ikkje etterforske

HYLLESTAD (NRK): Då Gunnar Bygnes vakna, hadde nokon sett opp ei ulovleg bryggje på eigedomen hans. Lensmannen ville etterforske, men statsadvokaten sa nei.

Gunnar Bygnes ved ulovleg kai og båt

VAKNA OPP TIL DETTE: Gunnar Bygnes veit ikkje kva han skal gjere med den ulovlege brygga på eigedomen sin.

Foto: Bård Siem / NRK

I fjor haust var Gunnar Bygnes på veg ned til sjøkanten på eigedomen sin.

Der måtte han gni seg i auga både ein og to gonger.

Rett nedanfor bergkanten, der han pleier å bade, var det plutseleg montert ei bryggje.

Kraftige boltar var bora ned i fjellet, og tauverket var festa med boltar gjennom eit furutre.

Og inntil bryggja låg ein framand båt.

– Det er ikkje måte på kor frekke folk kan vere, seier 59-åringen.

Han kontakta politiet, og den lokale lensmannen i Fjaler ville starte etterforsking.

– Saka har eit sivilt preg

Men så tok saka ei ny vending. Politisjefane i Bergen sa nei.

Heller ikkje statsadvokaten fann grunn til å etterforske saka.

I vedtaket heiter det at det må vere «en forholdsmessighet mellom forholdets alvor og den nødvendige etterforskingsinnsats» og at denne type saker som regel «må finne sin løsning utenfor rettspleien».

– Er ikkje saka alvorleg nok for politiet?

– Dette har ikkje med alvor å gjere, men med at saka har eit sivilt preg, seier statsadvokat i Hordaland og Sogn og Fjordane, Trond Høvik.

45 dagar i fengsel for bygging i strandsona

Historia til Gunnar skriv seg inn ei større forteljing om bygging i strandsona.

I førre veke fekk Mandal, Askøy og Kragerø kraftig kritikk frå Sivilombodsmannen for å ha vore for rundhanda med dispensasjonane.

I juni sist sommar vart ein hytteeigar og ein dagleg leder i et byggmeisterfirma dømt til 45 dagar i fengsel for ulovleg bygging i strandsona.

Same månad varsla kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup at regjeringa vil mjuke opp i plan- og bygningsloven, som slår fast at det er byggeforbod innanfor 100-metersbeltet i strandsona.

Også i Hyllestad, der Gunnar Bygnes held til, har debatten gått høgt. I 2019 slo Gulating lagmannsrett fast at ei flytebrygge i kommunen var ulovleg og måtte fjernast. Brygga var sett opp av eit tysk ektepar, som varsla at dei ville ta saka til Høgsterett.

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup sier det ikke gir mening å ha like regler for strandssoner over hele Norge.

MJUKE OPP: I sommar varsla kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup at regjeringa vil mjuke opp i plan- og bygningsloven, som slår fast at det er byggeforbod i strandsona.

Foto: Håvard Hagen

– Ikkje likskap for loven

Attende i Hyllestad er Gunnar Bygnes «svært skuffa».

– Det er tydeleg at det ikkje er likskap for loven, seier han.

– Kva om det same hadde skjedd i Bergen? Ville politiet etterforska saka då? Det er eg sikker på at dei ville ha gjort.

Det avviser statsadvokaten. Det ville framleis vore ei sak med «sivilt preg».

– Saka ville fått same utfall, seier han.

Bygnes seier han er oppgitt over signala frå statsadvokaten.

– Korleis kan eg løyse saka sivilrettsleg når eg ikkje veit kven som har sett opp brygga, spør han, og ristar på hovudet.

Trond Høvik

PRIORITERINGSSAK: Politiet har ikkje ressursar til å etterforske alle saker. Enkelte saker, som den ulovlege brygga og båten i Hyllestad, må prioriterast bort, seier statsadvokat Trond Høvik.

Foto: Jon Bolstad / NRK

– Uheldige signal frå statsadvokaten

Åge Løseth er lensmann i Fjaler. Han peiker på det same paradokset.

– Korleis skal grunneigaren gå til sivilt søksmål mot nokon han ikkje veit kven er, spør han.

Han legg til at statsadvokaten si avgjerd strir mot den allmenne rettsoppfatninga.

– Ei sak som dette burde heilt klart ha vore etterforska, seier han.

Også ordførar i Hyllestad, Kjell Eide (Ap), er kritisk til statsadvokaten si vurdering.

– Statsadvokaten gjev eit signal om at det er fritt fram å setje opp ulovlege installasjonar i strandsona, seier han.

Han meiner grunneigaren blir sitjande att med «svarteper».

– Bryggja er eit ulovleg byggverk som grunneigaren truleg må fjerne. Vi vil no gå i dialog med han om korleis vi skal gå fram.