Opererer med hjarte i halsen

Legane i Helse Førde slår ny alarm om det medisin-tekniske utstyret ved sentralsjukehuset i Førde.

Sentralsjukehuset i Førde.
Foto: Oddleif Løset / NRK

Årsaka er at røntgenapparatet på operasjonsavdelinga svikta då ein eldre pasient skulle få lagt inn pacemaker, skriv Sogn Avis.

- Det var ein potensielt farleg situasjon, skriv den ansvarlege legen i ein rapport.

Krev snarleg svar

- Ein må ha fungerande gjennomlysing når ein skal feste leidningar inne i hjarta, skriv legen vidare og sler fast at apparatet er i dårleg tilstand.

Legane på sjukehuset har tidlegare spurt Riksrevisjonen om Helse Vest i det heile kan levere dei tenestene dei lovar, med det medisin-tekniske utstyret dei har.

I følgje avisa krev fylkeslege Petter Øgar snarleg svar frå Helse Førde om dei vurderer utstyrssituasjonen ved sjukehuset som forsvarleg eller ikkje.