Open etter steinras

Fv. 55 mellom Skjolden og Luster er rydda og open for trafikk. Tidlegare i dag gjekk det eit steinras ved Ottatunnelen.