Ope att på mellom Jondal og Odda

Fv. 49 mellom Jondalstunnelen og Nordrepollentunnelen er open att. Strekninga vart stengd i går, då det gjekk eit steinras i vegen.