Omkom etter ulykke i Bremanger

Mannen som måndag låg over 40 minutt under vatn etter ei ulykke i Bremanger, er stadfesta omkomen, det opplyser politioverbetjent Wenke Hope til NRK. Ein anna mann som også var i bilen kom seg på land på eiga hand etter ulykka.