Hopp til innhold

Økt lakseluspress på villaksen

Lakselus og rømming er fremdeles blant de største utfordringene i norsk fiskeoppdrett, selv om utslippene fra oppdrettsanleggene er færre.

Oppdrettsanlegg

Færre lakselus ble sluppet ut fra oppdrettsanleggene i fjor, men likevel er det for mye lus og rømt fisk på avveie.

Foto: marine Harvest

I fjor ble det sluppet ut færre lakselus fra oppdrettsanleggene enn tidligere år, likevel økte smittepresset på villaksen ytterligere.

Norske forskere la i dag frem sin årlige vurdering av miljørisiko ved oppdrettsnæringen.

– Fremdeles for mye lus

– Oppdretterne gjør en god jobb i kampen mot lakselus, sier forskingsdirektør Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet i Bergen.

Likevel var det fremdeles et stort trykk av lakselus mot den ville laksefisken langs norskekysten, viser årets risikovurdering. Årsaken er at det var mye lus i sjøen akkurat da villaksmolten vandret ut fra elv til hav på våren.

I tillegg ble en stor del av bestandene av sjøørret i oppdrettsintensive områder negativt påvirket av lakselus i 2015.

– Selv om det totalt ble sluppet ut færre lus i fjor, slippes det fremdeles ut for mye lus i de fleste områdene på kysten, sier Geir Lasse Taranger.

Færre laks på rømmen

I tillegg til færre lus, kan forskerne også flytte rømt fisk i elvene mot rett side i miljøregnskapet. Andelen rømt laks i elvene har gått ned.

– Rømming er helt klart fortsatt et problem, men det er positivt at det var færre rømt laks i elvene i 2015 enn tidligere, sier prosjektleder for akvakultur ved Havforskingsinstituttet, Terje Svåsand.