Økokrim kaller inn til møte om NDLA

Kontrollutvalget i Telemark vil ha svar på om noe straffbart har skjedd i det offentlige læremiddelselskapet NDLA. Tirsdag møter de Økokrim.

Christer Gundersen, daglig leder i NDLA

TILBYR ØKOKRIM ASSISTANSE: Christer Gundersen, som ble konstituert som daglig leder i NDLA i november 2017, sier han har kontaktet Økokrim og sagt seg villig til hjelpe til i eventuell undersøkelsessak.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

– Vi skal møte Økokrim på hovedkontoret deres i Oslo. Det blir jeg, som er advokat, og utvalgsmedlem Tor Erik Baksås, som er statsautorisert revisor, som møter på vegne av kontrollutvalget, opplyser Per Lykke (H), leder for kontrollutvalget i Telemark.

De fleste av de 18 fylkeskommunene som eier læremiddelselskapet Nasjonal digital læringsarena (NDLA), har nå behandlet den andre revisjonsrapporten om NDLA.

 • Se oversikt nederst i saken over hva fylkeskommunene har vedtatt.

I Telemark valgte kontrollutvalget å sende bekymringsmelding til Økokrim.

Ber Økokrim åpne undersøkelsessak

NRK har fått innsyn i bekymringsmeldingen. Der kommer det frem at kontrollutvalget reagerer på at eierne av leverandørselskapet Cerpus AS satt i sentrale lederroller i NDLA, samtidig som Cerpus fikk tildelt store kontrakter av det offentlige læremiddelselskapet.

«Her virker det som om noen har hatt litt for gode muligheter til å påvirke valg av leverandør», skriver kontrollutvalget i brevet til Økokrim.

De mener revisjonsrapportene mangler undersøkelser av om «straffbare forhold er begått eller om det foreligger forhold som kan avkrefte mistanke», og ber derfor Økokrim åpne «en eventuell undersøkelsessak».

– Jeg vil understreke at vi ikke kan fastslå at det er begått ulovligheter. Men vi mener det ikke er undersøkt ordentlig, sier kontrollutvalgsleder Per Lykke.

Per Lykke

– STOR SAK: – Jeg mener saken er såpass stor, med så store beløp, at det må prioriteres å kikke på de tingene som ikke er avklart, sier Per Lykke (H), leder for kontrollutvalget i Telemark.

Foto: Høyre

Juridisk ansvarlig kontakter ikke Økokrim

Bakgrunnen for bekymringsmeldingen er de to revisjonsrapportene konsulentselskapet Deloitte har utarbeidet om NDLA. De ble laget på bestilling fra kontrollutvalget i Hordaland, som er fylkeskommunen som er juridisk ansvarlig for NDLA.

Kontrollutvalget i Hordaland har ikke valgt å kontakte Økokrim.

– Vi synes tross alt NDLA har gjort tiltak og forbedringer, og fremstår som et helt annet selskap enn når vi startet denne prosessen, sa leder Inge Reidar Kallevåg (H) til NRK i november.

Men kontrollutvalget i Telemark mener altså det finnes flere ubesvarte spørsmål i saken.

Leder Per Lykke sier Økokrim kontaktet dem og ba om et møte etter at kontrollutvalget hadde sendt bekymringsmeldingen i slutten av november.

– I allmennhetens interesse å undersøke

Møtet avholdes tirsdag klokken tolv.

– Vi vet jo ikke hva Økokrim vil gjøre videre med saken. Men jeg mener saken er såpass stor, med så store beløp, at det må prioriteres å kikke på de tingene som ikke er avklart, sier Lykke.

I brevet til Økokrim skriver de at «alvorlig habilitetsproblematikk» og bruk av «felleskapets midler, kr 155 mill», gjør at det «bør det være i det offentliges og den allmenne interesse å få avdekket eller undersøkt om straffbare forhold er begått eller ikke».

– Økokrim kan bekrefte at det er mottatt en bekymringsmelding, sier Mads Kvernen Kleppe, seniorrådgiver for kommunikasjon i Økokrim, som utover det ikke vil kommentere saken.

John Arve Eide

– SKAL BIDRA: Styreleder John Arve Eide sier NDLA skal bidra hvis Økokrim igangsetter undersøkelsessak.

Foto: Ann Kristin Ohrstrand / Akershus fylkeskommune

Avviser påvirkning

Deloitte har slått fast at både lov om offentlige anskaffelser og forvaltningsloven er brutt i forbindelse med kontraktene mellom NDLA og Cerpus.

Både NDLA og Cerpus har tidligere avvist at Cerpus-eierne har medvirket til at de selv ble valgt som leverandører.

NDLAs styreleder John Arve Eide sier han registrerer at kontrollutvalget i Hordaland, som juridisk ansvarlig, ikke har valgt å sende noen bekymringsmelding, men at han som styreleder må forholde seg til de ulike vedtakene i de 18 eierfylkeskommunene.

– Hvordan vil du forholde deg til en eventuell undersøkelsessak fra Økokrim?

– Da skal vi bidra på alle måter for at Økokrim skal få gjort sin jobb, sier Eide.

NDLA-leder: – Har tilbudt Økokrim assistanse

Christer Gundersen, som i november ble konstituert som daglig leder i NDLA etter at den forhenværende lederen gikk av, forteller at han selv tok kontakt med Økokrim etter at han fikk vite om bekymringsmeldingen fra Telemark.

– Vi har tilbudt vår assistanse. Hvis det er noe de trenger fra oss, så er vi behjelpelige, sier Gundersen.

Gundersen jobbet ikke selv i NDLA i perioden revisjonsrapportene har konsentrert seg om. Han sier han er fornøyd med at ikke flere fylkeskommuner har vedtatt å stoppe utbetalingene til NDLA, etter at Rogaland gjorde det.

– Vi var bekymret etter Rogaland-saken, og er tilfreds med at ikke flere har gjort som dem, sier Gundersen.

Jim Jakobsen

– IMØTEKOMMENDE: – Vi vil selvfølgelig være imøtekommende dersom det igangsettes en undersøkelsessak. Hvis det er det som skal til for å sette et punktum i denne saken, ønsker vi det velkommen, sier Jim Jakobsen, daglig leder i Cerpus.

Foto: Cerpus

Cerpus-leder: – Vi har ingenting å skjule

Daglig leder i Cerpus, Jim Jakobsen, sier de ikke har blitt kontaktet av Økokrim.

– Men vi vil selvfølgelig være imøtekommende dersom det igangsettes en undersøkelsessak. Hvis det er det som skal til for å sette et punktum i denne saken, ønsker vi det velkommen. Vi har ingenting å skjule, sier Jakobsen.

Cerpus-lederen mener imidlertid bekymringsmeldingen fra kontrollutvalget i Telemark preges av faktafeil, og at dette stammer fra NRKs omtale av de to største Cerpus-eiernes roller i NDLA.

Han viser til at kontrollutvalget ber Økokrim undersøke om Cerpus «har fått levere rene konsulenttjenester til NDLA», til tross for at det ikke er omstridt at det er nettopp konsulenttjenester selskapet har levert.

– Cerpus-ansatte har ikke jobbet i NDLA

Jakobsen påpeker at de to Cerpus-eierne, som var henholdsvis produksjonsleder og teknisk utviklingsleder i NDLA, ikke var ansatt i, men utleid til, det offentlige læremiddelselskapet.

– NDLA benyttet seg av RIS-modellen, roller i samspill, som rammeverk for prosesser og prosjektstyring. Vi har levert prosess- og prosjektledere gjennom å ha vunnet offentlige utlysninger. Dette er ikke en leder med beslutningsansvar, slik man kan få inntrykk av i NRKs dekning av Cerpus, sier Jakobsen.

– Dette er det samme som kommer opp gang etter gang. Jeg vil igjen understreke igjen at Cerpus-ansatte ikke har jobbet i NDLA – de har vært utleid etter at Cerpus har vunnet offentlig utlyste kontrakter, på lik linje med andre leverandører til NDLA, sier Jakobsen.

Simon Næsse

STOPPER UTBETALINGENE: I Rogaland har politikerne vedtatt å stoppe utbetalingene til NDLA. Leder i opplæringsutvalget, Simon Næsse (Ap), opplyser at fylkeskommunen de skal ha et evalueringsmøte om NDLA 9. januar.

Foto: Arne Gunnar Olsen / NRK

Ti fylkeskommuner følger saken videre opp

Frp gikk tidligere denne måneden ut og ba alle sine fylkestingsgrupper jobbe for utmelding av NDLA i sine respektive fylkeskommuner.

Og i løpet av de siste ukene har altså de fleste fylkestingene behandlet den andre revisjonsrapporten fra Deloitte (ekstern lenke).

Mens politikerne i noen fylkeskommuner er mest opptatte av eventuelle ulovligheter mellom NDLA og Cerpus, diskuterer andre NDLAs fremtid, og fylkeskommunens forhold til det offentlige læremiddelselskapet.

Slik står sakene i de ulike fylkeskommunene per i dag*:

Vil stoppe utbetalingene til NDLA**:

 • Rogaland: Har vedtatt å kutte utbetalingene fra 2019. Fylket har fått utsatt utmeldingsfrist av NDLA til april, og politikere, administrasjon, tillitsvalgte og representanter for NDLA møtes til et evalueringsmøte 9. januar, opplyser leder for opplæringsutvalget, Simon Næsse (Ap).

Ber utenforstående gripe inn:

 • Telemark: Kontrollutvalget har sendt bekymringsmelding til Økokrim. Fylkestinget tok dette «til orientering».
 • Aust-Agder: Kontrollutvalget innstilte på å be Hordaland fylkeskommune som juridisk ansvarlig sende bekymringsmelding til Økokrim. Innstillingen ble enstemmig vedtatt i fylkestinget.
 • Vest-Agder: Ber Hordaland fylkeskommune som juridisk ansvarlig sende saken til gransking hos Kofa.

Vil evaluere NDLA-ordningen eller medlemskapet:

 • Møre og Romsdal: Fylkestinget har bedt fylkesrådmannen evaluere organiseringen av NDLA-samarbeidet. – Vi støtter at det foretas en gransking av det som har foregått i NDLA, og får avdekket om der har skjedd straffbare forhold, sa Torgeir Dahl (H) ifølge Romsdals Budstikke.
 • Buskerud: Vedtok å ta rapporten til orientering, og etter forslag fra Venstre å be fylkesrådmannen utrede hvorvidt dagens organisering av Nasjonal digital læringsarena er den mest hensiktsmessige for en god og effektiv styring av foretaket.

Vil vurdere saken senere:

 • Hordaland: Er juridisk ansvarlig for NDLA, og vil avvente konkrete initiativ i saken til de har mottatt alle utspillene fra andre fylkeskommuner. Fylkesordføreren skal orientere fylkesutvalget i første møte i 2018.
 • Hedmark og Oppland: Skal ha et felles møte der konsulentselskapet Deloitte skal gjennomgå rapporten i midten av januar 2018.
 • Sør-Trøndelag: Fylkestinget vedtok at de «ser meget alvorlig på de forhold som er avdekket gjennom de to revisjonsrapportene». De har bedt fylkesrådmannen bidra til at NDLA setter i verk relevante tiltak, og komme med en ny orientering innen april 2018.
 • Nordland: «Ser alvorlig på de forhold som er avdekket», og ber kontrollutvalget komme tilbake med oppdatert informasjon fra Hordaland om oppfølgingen av saken.

Lar NDLA rydde opp selv:

 • Sogn og Fjordane: Sluttet seg til vedtaket fra Hordaland om å be NDLA rydde opp i innkjøps- og varslingsrutinene sine.
 • Akershus: Sluttet seg til vedtaket fra Hordaland om å be NDLA rydde opp i innkjøps- og varslingsrutinene sine.
 • Østfold: Fylkestinget støtter kontrollutvalget, som har gitt tilslutning til kontrollutvalget i Hordaland, som ber NDLA rydde opp i innkjøps- og varslingsrutinene sine.
 • Vestfold: Gir sin tilslutning til vedtaket i Hordaland.
 • Troms: Tok vedtaket i Hordaland til orientering.

*I Finnmark har hverken kontrollutvalget eller fylkestinget behandlet den andre revisjonsrapporten fra Deloitte. Det har man heller ikke gjort i Nord-Trøndelag, som slås sammen med Sør-Trøndelag.

**I Aust-Agder, som altså ber Hordaland sende bekymringsmelding til Økokrim, har fylkestinget i tillegg bedt fylkesutvalget vurdere om utbetalingene til NDLA skal stoppes fra 2019, slik en har gjort i Rogaland