Øker utslippene for å bli mer miljøvennlige

MONGSTAD (NRK): Statoil Mongstad håper å spare flere titalls millioner kroner på å la bakterier rense overskuddsvann fra oljeproduksjonen, men det vil i testperioden nesten doble utslippene til fjorden.

mongstad1

Her er vannet driftsingeniør Sissel Nepstad vil rense med bakterier. Det kan bety innsparinger i millionklassen for Statoil Mongstad.

Foto: CHRISTIAN LURA / NRK

– Vi har allerede et biologisk rensetrinn på anlegget i dag og vil bruke kulturen derfra. Vi kaller kulturen for østlendingene for de kom opprinnelig derfra, ler driftsingeniør Sissel Nepstad mens hun viser fram vannreservoaret inne på Mongstad-anlegget.

Her satser Nepstad på at bakterier, de omtalte østlendingene, skal spare millioner for Statoil.

Produsert vann er vann som følger med oljen opp av reservoarene i Nordsjøen. Jo eldre brønnene i Nordsjøen blir, jo mer produsert vann må Statoil Mongstad ta imot.

Som 40 svømmebasseng

I dag må mye av dette produserte vannet sendes ut av landet fordi Mongstad ikke klarer å rense det selv.

Hvert år sender bedriften 100.000 kubikkmeter vann til Danmark for rensing. Det tilsvarer 40 olympiske svømmebasseng.

Bedriften skal teste en ny rensemetode ved hjelp av bakterier som kan spare flere titalls millioner kroner for Statoil. Det blir viktig i en bransje med svært knappe marginer.

– Det er viktige millioner og er en del av forbedringsarbeidet vårt. Vi leter under en hver stein etter muligheter for å spare penger. Vi ser også at det er muligheter for å finne gode miljømessige løsninger, sier Nepstad.

Les: Statoil tjener penger på Mongstad

Får øke utslippene

Men først skjer akkurat det motsatte, Mongstad blir nemlig mindre miljøvennlig under testperioden.

Miljødirektoratet gir dem lov til å øke utslipp av oljerester og nitrogen i Fensfjorden med opptil 70 prosent. De anser rensing med bakterier å være en miljømessig gunstigere løsning enn å frakte avfallsvann med skip til utlandet.

Tillatelsen varer fram til og med desember 2017.

– Vil ikke påvirke miljøet

Utslippene blir likevel ikke store nok til å påvirke miljøet i Fensfjorden, forsikrer driftsingeniør Sissel Nepstad i Statoil.

– Årsaken til at utslippene må øke i testperioden, er at bakteriekulturen trenger tid på å «sette seg» før de fjerner så mye karbonrester som vi håper de skal gjøre, sier Nepstad.

– Vi har fått en uavhengig tredjepart til å se på de utslippsnivåene vi har søkt om, og fått bekreftet av de at det ikke skal påvirke miljøet i negativ grad, sier Nepstad.

Bellona skriver til NRK at de heller ikke tror på store miljøkonsekvenser av at utslippene av karbonrester og nitrogen øker i en periode.