Offentliggjør tusenvis av bilder fra andre verdenskrig

Bilder fra Nasjonal Samling og tyske myndigheter ligger nå fritt tilgjengelig hos Arkivverket, som har digitalisert nær 8.000 fotografier fra NTBs krigsarkiv.

Eksplosjonen i Bergen 20.4.1944
Foto: Ukjent / Digitalarkivet

NTBs krigsarkiv er en stor samling fotografier fra andre verdenskrig. Bildene viser krigen sett fra ulike synsvinkler. Samlingen oppbevares i Riksarkivet.

Bildene dokumenterer blant annet dagligliv under okkupasjonen, Nasjonal Samlings virksomhet, norsk krigsinnsats og frigjøringen.

– Det første bildet i prosjektet ble avfotografert og digitalisert 6. mars i år. Siden da har to fotografer alternert på arbeidet, sier fotoarkivar Anette Alsvik i Arkivverket til NRK.

– Det har vært en stor jobb å få på plass informasjonen til bildene. Dette har vært et dugnadsprosjekt der mange i Riksarkivet har bidratt.

Fra krigen i Norge. Narvik.

BOMBINGEN AV NARVIK: Store deler av byen ble lagt i ruiner.

Foto: Ukjent

Materiale fra ulike kilder

Fotosamlingen oppsto i årene rett etter krigen i NTBs billedavdeling. I tillegg til egne bilder, overtok de også fotografier fra flere informasjonskontor og pressebyråer.

Mest materiale finnes fra Regjeringens informasjonskontor i London, Pressekontoret i Stockholm og Norsk Telegrambyrå i Oslo.

I tillegg er det foto fra NTB London, Nasjonal Samlings organer, allierte styresmakter og tyske myndigheter, samt forskjellige internasjonale fotografer og byråer.

– Materialet har stor historisk interesse. Fotografene kommer fra ulikt hold. De gir oss derfor et innblikk i krigen sett fra mange synsvinkler, sier Anette Alsvik i Arkivverket.

Søk og se på nett

Om lag 5.000 av de 7.838 bildene som er digitalisert er nå fritt tilgjengelige for nedlasting fra Arkivverkets digitale fotoarkiv.

– Interessen for å se bildene er stor. Det er også årsaken til at samlingen nå er blitt digitalisert, sier Anette Alsvik.

I Arkivverkets digitale fotoarkiv får man nå tilgang til fotografiene fra krigsarkivet i tillegg til rundt 35.000 andre bilder.

2. verdenskrig - Nykirken og Strandgaten etter eksplosjonsulykken i april 1944

FOLK I BERGEN SER PÅ SKADENE: Nykirken og hus i Strandgaten ble rasert i eksplosjonen på Bergen havn i april 1944.

Foto: Ukjent