Hopp til innhold

Offentlig skoleselskap handler ulovlig

Ny rapport avslører ulovlige innkjøp i stor skala gjort av Nasjonal digital læringsarena, som er eid av 18 fylkeskommuner. – Oppsiktsvekkende alvorlig, sier Venstre-politiker.

Øivind Høines

SYSTEMSVIKT: Øivind Høines, daglig leder i NDLA, sier han ikke var klar over hvor dårlig kontroll selskapet hadde på innkjøpene sine.

Foto: Sølve Rydland

Selskapet som jobber med å utvikle digitale læremidler til alle fag i den videregående skolen i Norge, har selv ikke fulgt læreboken, viser en rapport fra Deloitte.

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) er eid av 18 av 19 norske fylkeskommuner, og jobber i dag med å erstatte lærebøkene i alle fag i den videregående skolen med digitale læremidler. Selskapet blir administrert av Hordaland fylkeskommune.

17 av 17 saker hadde feil

I en forvaltningsrapport som i går ble lagt fram for fylkestinget i Hordaland, går det fram at NDLA i stor skala har gjort ulovlige innkjøp.

I rapporten har revisjonen gått gjennom 17 kjøp gjennomført av selskapet fordelt på 13 leverandører i perioden fra 2012 til i dag. De fant ett eller flere brudd på regelverket i samtlige 17 innkjøp.

Bruddene gjelder hovedsakelig mangel på dokumentasjon både i anskaffelsesprosessen og når det gjelder eksponering for konkurranse. Åtte av tilfellene hadde ikke dokumentert noen form for tilbudsevaluering eller -vurdering.

Det mest alvorlige funnet i rapporten er trolig at en leverandør som har rammeavtale med NDLA har fått tilgang til kontrakter selskapet har med andre leverandører, og konkurransesensitiv informasjon om andre leverandører.

Geir Kjell Andresland (V)

ELEMENTÆR SVIKT: Geir Kjell Andersland fra Venstre synes funnene i rapporten er oppsiktsvekkende alvorlige.

Foto: Sølve Rydland

– Burde være et forbilde

– Jeg synes det er oppsiktsvekkende alvorlig, funnene viser en elementær svikt. Et offentlig organ som ikke kan regelverket for offentlige innkjøp... De burde være et forbilde, sier Geir Kjell Andersland (V).

I tillegg avdekker rapporten mangelfull håndtering av habilitet. Organisasjonen har over tid vært bemannet med personale fra en ekstern leverandør i sentrale posisjoner.

– En slik situasjon kan vi ikke være en del av. Det er viktig at det blir ryddet opp i, sier fylkesordfører Anne Gine Hestetun (Ap).

Øivind Høines, daglig leder og ansvarlig redaktør i NDLA, hevder han ikke var klar over hvor dårlig kontroll selskapet hadde på innkjøpene sine.

– Dette er ikke bra i det hele tatt, og vi tar situasjonen på størst mulig alvor. Rapporten viser først og fremst at vi ikke har hatt kontroll på innkjøpene våre, og at vi har hatt en systemsvikt, sier Høines.

Han sier NDLA allerede har omorganisert driften for å bedre rutinene.

Fylkesordførar Anne Gine Hestetun (Ap)

OPPRYDNING: – Dette er et alvorlig budskap det er viktig å ta inn over seg, sier fylkesordfører, Anne Gine Hestetun fra Arbeiderpartiet.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Ber om ny rapport

Nå har kontrollutvalget i fylkeskommunen bedt om en ny rapport for å finne ut om det er flere skjeletter i skapet hos læremiddelselskapet.

– Jeg forventer å få svar på om det er enda mer alvorlig. Og enda mer alvorlig betyr kriminalitet. Om det er snakk om korrupsjon, håper vi å få svar på det nå, sier Andersland.