Offentlig selskap kjøpte PR-hjelp for 113.000 kroner etter NRK-sak

NDLA ville ri av «mediestormen», og fikk profesjonelle råd til hva de skulle si til presse og politikere. – Det eneste riktige i en spesiell situasjon, mener lederen.

Christer Gundersen, daglig leder i NDLA

FIKK PR-HJELP: Konstituert daglig leder Christer Gundersen sier det er første gang i NDLAs elleve år lange historie at de har innhentet ekstern kommunikasjonsbistand. Gundersen opplyser at arbeidet ble terminert mot slutten av 2017, og at Gambit ikke har levert noe så langt i år.

Foto: Simen Sundfjord Otterlei / NRK

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har mottatt en faktura på 113.000 kroner for «kommunikasjonsbistand» fra PR-byrået Gambit H&K.

NDLA lager digitale læremidler for videregåendeelever. Læremidlene er gratis og åpne for alle – men produksjonen finansieres over skatteseddelen, via de 18 fylkeskommunene som eier NDLA.

Før jul var selskapet i svært hardt vær grunnet forholdet til en leverandør og rollen i norsk læremiddelproduksjon. Frp skjønner likevel lite av at NDLA punger ut for kommunikasjonsråd.

– De har altså betalt for å skaffe seg et bedre ry i media etter kritikken som har kommet. Sånne ting har jeg overhodet ikke sansen for, sier Roald Steinseide, Frp-gruppeleder i Hordaland, der NDLA har hovedsete.

– Det er uholdbart. Det er ikke dette offentlige midler skal brukes til, mener Steinseide.

Roald Steinseide

– UHOLDBART: – Det har vært kritikkverdige forhold. Å bruke penger på å bedre sitt eget mediebilde, synes jeg ingenting om, sier Roald Steinseide (Frp).

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Spesiell situasjon

NDLA har aldri tidligere innhentet ekstern kommunikasjonsbistand, opplyser konstituert daglig leder Christer Gundersen.

– Hadde du noen kvaler med å bruke fylkeskommunale midler på dette?

– Med utgangspunkt i den spesielle situasjonen NDLA var i på dette tidspunktet, mener jeg det eneste riktige var å innhente ekstern bistand. I normal drift ser jeg derimot ingen grunn til at man skal bruke fylkeskommunale midler på denne typen rådgivning, sier Gundersen.

I begynnelsen av november i fjor publiserte NRK en sak som viste at NDLA gjennom flere år hadde tildelt millionkontrakter til et konsulentselskap eid av to av NDLAs ledere.

Det fikk store konsekvenser:

– NDLA var i en spesiell situasjon etter flere oppslag i media. Det ble helt avgjørende for oss å bygge et godt fundament for kommuniksjon, spesielt for ansatte som daglig ble møtt med spørsmål, forklarer Gundersen.

Faktura Gambit H&K NDLA

PUNGET UT: NDLA hadde fra før av en avtale med Gambit H&K AS om å gjennomføre en omdømmeundersøkelse. Den samme kontrakten ga også åpning for å bestille rådgivning i «omdømmerelaterte utfordringer», en åpning som ble benyttet da NDLA kjøpte «kommunikasjonsbistand» for vel 113.000 kroner inkludert moms.

«Nøkkelbudskap» mot media

NDLA-styret godkjente pengebruken, og begrunnet den med «mediastormen NDLA har vært i den siste tiden», ifølge møtereferatet fra 10. desember.

I møtet påpekte styrelederen viktigheten av at alle i NDLA hadde «samme budskap i dialog med presse, politikere og andre».

Derfor fikk Gambit H&K i oppdrag å lage en «mediepakke», som så gikk ut til styremedlemmer, ledere, ansatte og fylkeskontakter.

NDLA har gitt NRK innsyn i mediepakken, som har tittelen «Budskapspakke – NDLA». Der konstaterer PR-byrået blant annet at «NRK har gjennomgått NDLAs historie» og «forhold til leverandøren».

Gambit råder NDLA til å svare «kritiske røster fra privat næringsliv og politisk hold» med tre «nøkkelbudskap»:

  • Dagens drift av NDLA er god.
  • Læremidlene er mye brukt og godt likt.
  • Læremidlene er gratis og åpne for alle.

Mediepakken inneholder videre en «ofte stilte spørsmål»-liste med anbefalte svar.

Emil Gadolin (Ap)

– NATURLIG: – Dette har utvilsomt vært en spesiell situasjon, der det har stormet rundt NDLA. At de da har sett behov for å imøtegå noe av kritikken, og justere på noe av fremstillingen av NDLA, ser jeg på som naturlig, sier Emil Gadolin (Ap), som denne uken ble valgt inn i representantskapet som skal følge opp NDLA fremover.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Ap: – Det har stormet

PR-byrået ga også NDLA-ledelsen kommunikasjonsråd før et internt allmøte, og bisto med gjennomlesning av en kronikk.

NDLA-leder Christer Gundersen omtaler hjelpen fra Gambit som «et begrenset oppdrag i en spesiell situasjon».

Mens Frp mener NDLA heller ikke denne gangen burde kjøpt PR-råd, viser Ap en viss forståelse.

– Generelt mener jeg man skal være varsom med denne typen pengebruk. Men dette har utvilsomt vært en spesiell situasjon, der det har stormet rundt NDLA, sier Emil Gadolin, Aps skolepolitiske talsmann i Hordaland.

Henrik Halvorsen, daglig leder i Gambit H&K

VIL IKKE KOMMENTERE: Gambit H&K bekrefter at de har fakturert NDLA for 113.000 kroner, men vil ikke kommentere arbeidet de har utført. «Det får kunden eventuelt gjøre selv, noe vi også kjenner til at de har gjort. Vi har altså ikke noe å tilføre utover det de allerede har besvart», skriver Gambit-sjef Henrik Halvorsen i en e-post til NRK.

Foto: Gambit H&K