Hopp til innhold

Odda kommune må spare

Odda kommune vil kutta 18 årsverk i helse og sosial-sektoren, skriv Hardanger folkeblad. Saman med færre institusjonsplasser mellom anna i eldreomsorga kan dette kan gje ei årleg innsparing op 9,5 millioner kroner i 2017. – Dette er tøffe endringar, seier helse og sosialsjef Anne Lise Naasen til avisa. Fleire andre sektorar i kommunen vil også bli råka av innsparingar, mellom anna kultur og idrett.