Nytt koronatilfelle i Helse Førde

Ein ny person har fått påvist covid-19 i Helse Førde sitt område, viser oppdaterte tal frå helseføretaket. I alt 62 personar har fått påvist korona i Helse Førde sitt område sidan mars.