Hopp til innhold

Dette kan hindra sosial isolasjon

Dei som har Asperger får no tips på mobilen om kva dei kan seia og gjera i ulike samanhengar. Målet er unngå sosial isolasjon.

Video Ny mobilapp til hjelp for folk med Asperger

SJÅ VIDEO: Mobil-app til hjelp for folk med Asperger syndrom.

Sofia Helin

BROEN: Sofia Helin i rolla som Saga Norèn i Broen.

Foto: SVT/ DR

Saga Norèn i TV-serien «Broen» sa ting som dei fleste andre ikkje ville ha sagt.

Ho kunne snakka høgt om sexlivet sitt midt i det opne kontorlandskapet på jobben.

No har alle med Asperger syndrom fått eit nytt hjelpemiddel:

Ein app til mobiltelefonen som fortel kva det er greitt å gjera og snakka om i ulike sosiale samanhengar.

Kaos av uforståelege kodar

– Sosial samhandling mellom menneske blir styrt av eit komplisert nettverk av uskrivne sosiale reglar. Dei fleste lærer seg disse reglane intuitivt, og følgjer dei stort sett utan å tenka over det. Men for enkelte er det vanskelig å forstå kva som skjer i slike sosiale samspel. For dei er omverda eit ugjennomtrengeleg kaos av usynlege og uforståelege kodar. Dei må ha hjelp til å orientera seg og vita korleis dei skal opptre, seier seniorrådgjevar Ellen Kleven i Statped Vest.

Ho seier at mange opplever sosiale situasjonar som krevjande og skremmande. Den enklaste løysinga kan då vera å trekkja seg unna. Resultatet blir isolasjon og passivitet.

Derfor har ho utvikla det nye hjelpemiddelet, som er basert på eit fargekode-system og ulike nivå for kor open det er naturleg å vera om personlege forhold.

Mine sirkler

Nivå

Fargekode

Beskrivelse

1.

Lys blå

Jeg alene

2.

Rosa

Familien

3.

Grønn

Venner

4.

Gul

Jobb/skole

5.

Mørk blå

Bekjente

6.

Rød

Andre

Sirklar blir hjelpemiddel

Nivå 1 tilsvarer sentrum i sirkelen nedanfor, og er det mest private og personlege nivået.

Deretter endrar dei sosiale kodane seg utover i sirkelen til ein når nivå 6, som tilsvarer den ytterste ringen i sirkelen. Dei sosiale krava blir strengare jo lenger ut i sirklane ein kjem, og den ytterste (nivå 6) er mest offentleg.

I applikasjonen er sirklane tomme, og brukarane legg sjølv inn det dei må huska på.

Systemet blir kalla "Mine sirklar".

Mine sirkler

RYDDAR I KAOSET: Sirklane viser ulike nivå av sosiale samanhengar.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Skal rydda i kaoset

Bjørn Kato Sjøstrand

TRYGGARE: Bjørn Kato Sjøstrand er blitt tryggare med det nye hjelpemiddelet.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

– "Mine sirklar" er eit slags sosialt adferdskart som forsøkjer å rydda opp i noko av det sosiale kaoset som mange opplever. Det er eit system som skal gje struktur og oversikt, og noko å orientera seg etter, slik at kvardagen blir mindre stressande og lettera å meistra, seier Ellen Kleven.

Ein stor fordel med å ha dei sosiale reglane på mobiltelefonen er at ingen andre treng å sjå det.

– Ingen ser jo det dei gjer, så det vil ikkje vera eit stigmatiserande hjelpemiddel, seier Kleven.

Blir tryggare

Ein av dei som har prøvd den nye app-en er Bjørn Kato Sjøstrand, som har diagnosen Asperger syndrom.

– Det gjer det tryggare for meg. Eg skriv inn ting på mobilen som eg ikkje bør seia til bekjente, for eksempel ting som er for personleg, seier Sjøstrand.

– Er det lett å gløyma?

– Nei. Men det var det før, seier han.

Video Broen: Saga Norén lærer hva en uskreven regel er

SE VIDEO: Saga Norén lærer hva en uskreven regel er