Ulovlige boliger i Skuteviken

Bergen kommune har avslørt fire nye ulovlige boliger under inspeksjoner av sjøbodene i Skuteviken og Sandviken.

Brann i Skuteviken

Fire nye ulovlige boliger er avslørt i Skuteviken.

Foto: Anette Berentsen / NRK

Det var representanter fra Byantikvaren og fylkeskonservatoren som kom over de ulovlige boligene under en inspeksjon.

Mangler brukstilatelse

Alle de fire boligene befinner seg i Skuteviksboden 10. Det ble opprinnelig søkt om rammetillatelse til bygging av tre boliger. Tillatelsen ble imidlertid foreldet og gikk ut.

Nå viser det seg at det likevel er bygget fire boliger uten at søknaden er fornyet. Det er derfor heller ikke gitt brukstillatelse for disse boligene. Konsekvensen er at boligene er oppført uten tillatelse.

- Huseieren har nå fått melding fra kommunen om at beboerne må flytte ut, sier byråd Øistein Christoffersen til NRK Hordaland.

Han mener dette er en alvorlig sak.

(Saken fortsetter under bildet)

Øistein Christoffersen

Byråd Øistein Christoffersen ser alvorlig på de ulovlige boligene.

Foto: Dag Harald Kvammen Andersen / NRK

Forsvarlig sikring

Runden representantene fra Byantikvaren og fylkeskonservatoren har foretatt viser at de fleste av de fredede bygningene i sentrale deler av Bergen er sikret og forsvarlig stengt av.

Etter brannen ved Måseskjæret i går ble eierne av disse bygningene bedt om å kontrollere at byggene ikke stod åpne eller var usikret på andre måter. Tre bygninger gjenstår å sikre, og kommunen vil sørge for at dette skjer i løpet av dagen.

Frem med plater og spiker

En som var i full gang med å sikre husene sine lørdag ettermiddag var huseier Reidar Osen.

Bygningene hans ligger bare noen få hundre meter fra gårsdagens brannsted.

Nå vurderer han å få til vakthold i området. Frykten for at en pyroman går løs i området er stor.

(Saken fortsetter under bildet)

Sikring etter brann i Sandviken

Huseier Reidar Osen i ferd med å sikre et av byggene han eier i Sandviken.

Foto: Tone Berge / NRK

Varsler økt tilsyn

Kommunen og fylkeskommunen varsler økt tilsyn med fredete og verneverdige områdene i byen i fremtiden.

Etter brannen i Skuteviken har tilsynsavdelingen ved Byrådsavdeling for byggesak og bydeler satt i verk en omfattende gjenomgang med hensyn til både brann og byggesak, i de historiske sjøbodene i Skuteviken og Sandviken. Hvert hus vil bli grundig gjennomgått.

Byrådsavdeling for klima, miljø og byutvikling er dessuten i gang med det som kalles ”Verdiskapingsprosjekt Sandviken”.

Her skal man gå gjennomr alle verdifulle bygg i området for å kartlegge den verneverdige bebyggelsen.