Illustrasjon viser åpne dører og luker på KNM Helge Ingstad
Illustrasjon: Statens havarikommisjon
I den andre rapporten om fregattforliset vert det publisert ei rekke nye bilete og illustrasjonar om bergingsaksjonen.