Hopp til innhold

Ny studie: Klar sammenheng mellom rus og dårlige skoleprestasjoner

Ungdom med rusproblemer plukkes opp for sent, mener forskeren, som vil ha mer rusforebygging i skolen.

psykolog og forskar Ove Heradstveit

– MÅ HINDRE RUS: Psykolog Ove Heradstveit mener man vil få mye igjen om man klarer å hindre skoleungdom fra å få rusproblemer.

Foto: Jon Bolstad / NRK

En ny studie fra forskere ved Uni Research Helse i Bergen og Kompetansesenter for rusforskning i Helse Vest viser at det er en klar sammenheng mellom ungdom som ruser seg og dårlige skoleprestasjoner.

– De som ruser seg gjør det dårligere på skolen. Det ser vi både på karakterer, og på fraværet. Det var en bekreftelse på noe man kunne anta, men som måtte undersøkes for å kunne slå det fast, sier psykolog og forsker Ove Heradstveit, som står bak studien.

Nærmere 8000 ungdommer i alderen 16 til 19 år i Hordaland har deltatt i studien, som nylig ble publisert i det anerkjente psykologitidsskriftet Frontiers in Psychology.

Vil ha mer rusforebygging i skolen

Heradstveit mener resultatene viser at skolene må satse mer på å forebygge.

– Det er mange hull, og dette er blant annet påpekt i en opptrappingsplan for rusfeltet (ekstern lenke). Ungdom med rusproblemer blir plukket opp for sent, sier han.

Han mener skolen i stor grad er fagorientert, og ikke følger godt nok opp dem med rusproblemer.

Heradstveit får støtte av 1.-klassingene ved Stord videregåande skule.

– Vi snakket litt om drikkepress i 7. klasse, men ellers har det vært lite. Det var kanskje for tidlig også, det er minst like aktuelt på videregående, sier en av ungdommene NRK snakker med.

Inspektør: – Bekymret for ungdom som bagatelliserer

– Skolen er en viktig arena for forebygging, for det er her ungdommer og foreldre er, sier elevinspektør Cecilie Berger ved Stord videregåande skule.

Cecilie Berger

VIL HA MER KUNNSKAP: Elevinspektør Cecilie Berger mener skoleelever må gis mer kunnskap om rus slik at de kan ta gode valg.

Foto: Privat

Berger har jobbet i mange år med forebygging i Utekontakten, og er bekymret for at ungdommer bagatelliserer rusproblematikk.

– Jeg blir urolig av noe av det jeg hører fra ungdommer, og tenker det er viktig at de får motargumenter. Det er viktig at de får informasjon og kunnskap som gjør at de kan ta fornuftige valg, sier elevinspektøren.

Lave karakterer uavhengig av psykisk helse

Jo større rusproblemer, jo sterkere sammenheng, viser studien.

– Spesielt når ungdom drikker mye alkohol, har prøvd narkotika, eller viser tegn på rusproblemer bør det lyse en varsellampe, sier Ove Heradstveit.

– Sammenhengene var ekstra sterke for ungdommene med den mest omfattende bruken av rusmidler.

Forskeren fant også ut at bruk av rusmidler hang sammen med lave karakterer og høyt fravær, uavhengig av om ungdommene hadde samtidige psykiske problemer, på tvers av kjønn, og uavhengig av hvilket sosialt lag ungdommene kom ifra.

– Dette illustrerer godt at det å bruke rusmidler i seg selv kan ha negativ innvirkning på skolefungering, og ikke bare for de ungdommene som strever psykisk eller som har en lav sosioøkonomisk status.