Hopp til innhold

Ny strid om elektrifiseringa etter omstridd Sp-vedtak

Senterpartiet seier nei til å elektrifisere Melkøya med landstraum. Opposisjonen på Stortinget håpar det er byrjinga på ei endeleg avklaring.

Melkøya

MELKØYA: Spørsmål om reindrift, kraftlinjer, straumprisar og forsyningssituasjonen har det siste året reist debatt om nødvendigheita av og gevinsten ved å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya. Blant alternativa som er lanserte er amerikanske atomskip og karbonfangst og -lagring.

Foto: Aibel

Landsmøtet til Senterpartiet vedtok i helga at dei vil stanse planane om å elektrifisere Melkøya med landstraum.

I vedtaket, som splitta Senterparti-leiinga, slår «straumopprørarane» fast at søknaden til Equinor om å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya «må avvisast».

– Vedtaket er kroken på døra for Equinors planar, skriv Nordlys på leiarplass.

NRK har vore i kontakt med fleire som spekulerer i at vedtaket kan skape ny politisk dynamikk i dei omstridde planane.

Når partileiinga i Senterpartiet no har fått ein klar marsjordre, så forventar eg at dei også vil stemme for forslaget vårt i Stortinget, seier Terje Halleland (Frp).

Forslaget om å «stanse og utsetje elektrifiseringsprosjektet» blir sendt frå Energi- og miljøkomiteen til Stortinget neste veke.

Les også: Opnar for å bruke amerikanske atomskip som kraftverk langs norskekysten

Hammerfest- Melkøya
Hammerfest- Melkøya

– Lite grunn til å tru at Aasland vil gi grønt lys

Halleland hevdar vidare at Ola Borten Moe, som leidde resolusjonskomiteen i Sp, har gitt «uklare tilbakemeldingar» om korleis Senterpartiet vil følgje opp landsmøtevedtaket i praksis.

Det er svært uheldig av omsyn til både straumkundar og industribedrifter i nord som fortener ei endeleg avklaring frå regjeringa, seier han.

I VG har Borten Moe uttalt at vedtaket ikkje gjeld «om utbygginga av infrastruktur opp til Hammerfest frigjer nye energiressursar som kan haustast og matast inn på nettet.»

Det er eit ope spørsmål om det lèt seg gjere, seier han til avisa.

«Etter vedtaket på Sp-landsmøtet er det lite grunn til å tru at Aasland vil gi grønt lys. Då må Arbeidarpartiet i så fall køyre over regjeringspartnar Senterpartiet i ei sak der det også er stor motstand internt i eigne rekkjer i Nord-Noreg», skriv Anders Bjartnes, som er redaktør i Energi og Klima.

På Stortinget har Venstre levert forslag om at utsleppskutt på Melkøya må takast med karbonfangst i staden for elektrifisering. SV har fremja same ønske.

Kjell Ingolf Ropstad i KrF seier til NRK at han «forventar» at regjeringa no greier ut andre alternativ til å elektrifisere Melkøya.

Fosen-dommen og knappleik på kraft har sett heile elektrifiseringa av Melkøya i eit nytt lys. Då må vi ha betre analysar av karbonfangst enn det vi har i dag, seier han.

Borten Moe-Sp-landsmøte-dag2

I VG har Ola Borten Moe uttalt at vedtaket ikkje gjeld «om utbygginga av infrastruktur opp til Hammerfest frigjer nye energiressursar som kan haustast og matast inn på nettet.»

Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Legg press på regjeringa til å seie nei

Equinor har fleire gonger sagt at det ikkje er plass til eit karbonfangstanlegg på Melkøya, og dessutan at det blir for dyrt.

Spørsmålet om Melkøya skal i utgangspunktet behandlast i regjeringa, men representantar frå ulike parti har innvendt at saka er av så stor nasjonal betydning at ho bør innom Stortinget for behandling.

Stortingsrepresentant for Raudt, Sofie Marhaug, seier at vendinga under landsmøtet til Sp var «det eine punktet der leiinga ikkje klarte å halde delegatane i selane» og at det nye vedtaket «forhåpentleg legg press på regjeringa til å seie nei» til planane.

Eg er veldig spent på om det gir nokre utslag på Stortinget eller i regjering. Det er ikkje godt å seie, seier ho.

– Det blir spennande å sjå om vedtaket får nokon konsekvens. Men det held ikkje å berre seie nei til elektrifisering. SP må også komme med forslag til korleis utsleppa kan fjernast.

Lars Haltbrekken (SV)

Ove Trellevik i Høgre trur den einaste konsekvensen er at det no bli «endå mindre aktuelt for regjeringa å ta saka til Stortinget».

Elles trur eg ikkje det kjem til å bety noko. Det var kjend frå før at det var stor motstand i Senterpartiet, også blant representantane på Stortinget.

Les også: Noreg og Storbritannia styrkjer energisamarbeidet

Mange frykter at elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil ta så mye strøm at det hindrer annen utvikling i Finnmark.
Mange frykter at elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya vil ta så mye strøm at det hindrer annen utvikling i Finnmark.

Departementet må greie ut havvind-alternativet

Sindre Østby Stub er fagansvarleg for energi i Miljøstiftelsen Zero.

Vi meiner havvind i kombinasjon med storstilt satsing på energieffektivisering er eit alternativ som departementet må greie ut. I løpet av våren kjem NVE med forslag til nye havvindområde, og Statnett peikar på Hammerfest som eigna område for ilandføring av havvind, seier han.

Han legg til at energieffektivisering er eit «undervurdert tiltak» og at Energikommisjonen viser at vi kan frigjere om lag 100 MW kraft i nettet nord for Balsfjord mot 2030.

Det er om lag ein tredel av det forventa forbruket på Snøhvit.

Les også: Regjeringa er usikker på vinninga ved å elektrifisere sokkelen

Offisiell åpning av Johan Sverdup.
Offisiell åpning av Johan Sverdup.

Over hele landet står industrien i kø for å koble seg til strømnettet - mange av dem i Nord-Norge

Alt fra oppdrettsanlegg, sjømatproduksjon, elbilladere og slakteri til hydrogenproduksjon, ladeanlegg og datasentre trenger enorme mengder strøm

Bare i denne regionen alene trenger de over 1400 megawatt

Det tilsvarer samme effekt som 1,4 millioner av panelovnen du har hjemme på veggen