Ny sjef i Helse Vest

Inger Cathrine Bryne vart i dag tilsett som ny adm. direktør for Helse Vest. Det kjem fram i ei pressemelding etter eit ekstraordinært styremøte. Ho kjem frå stillinga som adm.dir. i Helse Stavanger, ei stilling ho har hatt sidan 2015. Noverande direktør, Herlof Nilsen, går over i ei ny stilling etter eige ønskje.

Inger Cathrine Bryne
Foto: Svein Lunde / Helse Stavanger