Ny rapport: Opp mot 2.000 bergensere bor i helsefarlig luft

Ferske tall fra Meteorologisk institutt viser at opp mot 2.000 bergensere bor i ulovlig dårlig luft året rundt. «Uakseptabelt» sier byråden. – Denne rapporten bør være en vekker, mener MDG.

Frida Fluge og luftforurensingskart over Bergen

– BOR MANGE BARNEFAMILIER HER: – Jeg synes barn burde ha rett til å vokse opp i frisk luft, sier Frida Fluge, som bor på Gyldenpris. Det er ett av områdene i Bergen som er markert med rødt eller lilla på Meteorologisk institutts kart, og dermed har helsefarlig luft året rundt.

Foto: Meteorologisk institutt / Sølve Rydland/NRK

Mellom tusen og to tusen innbyggere i Bergen bor i områder som gjennom hele året har så dårlig luftkvalitet at det er ulovlig, ifølge EØS-regelverket Norge har forpliktet seg til å følge.

Det viser en ny rapport forskere ved Meteorologisk institutt har utarbeidet på oppdrag fra Bergen kommune.

I forrige uke ble Norge dømt i EFTA-domstolen for dårlig luftkvalitet over store deler av landet. NRK fortalte i går at det er nesten tre år siden det ble gjort ulovlig høye enkeltmålinger av nitrogendioksid (NO2) ved de offisielle målepunktene i Bergen.

LES MER: Gjev vêret æra for betre luft i Bergen

Men nå viser kartleggingene Meteorologisk institutt har gjort i omtrent samme periode, mellom 2012 og 2014, at årsmiddelverdien av NO2-konsentrasjon overstiger den tillatte verdien på 40 mikrogram per kubikkmeter (μg/m³) flere steder i Bergen.

– Barn burde hatt rett til å vokse opp i frisk luft

NO2 kommer fra forbrenningsmotorer med høy temperatur, og det er særlig beboere rundt tunnelutløp i Bergen sentrum som bor i den ulovlig dårlige luften året rundt.

Svevestøv

NO2-UTSLIPP: Rapporten viser høye verdier av NO2 over lang tid.

Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Selv om forskerne har slitt med å skille den helsemessige effekten av NO2-eksponering fra andre luftforurensingskomponenter, er det ifølge Folkehelseinstituttet rapportert assosiasjoner mellom økte nivåer av NO2 over lang tid og økt forekomst av dødsfall.

Noen studier har ikke funnet noen sammenheng mellom langtidseksponering av NO2 og sykdommer, mens andre har vist sammenheng med astma, bronkitt og lungefunksjon.

– Jeg er i grunnen ikke overrasket, for dette er et område med mye trafikk. Men det er synd, for det er sentrumsnært, og det er mange barnefamilier som bor her. Jeg synes barn burde ha rett til å vokse opp i frisk luft, sier Frida Fluge.

Luftforurensingskart over Bergen

FARLIG LUFT: Kartet viser Bergen sentrum, men det er også farlig høye NO2-verdier andre steder i kommunen. Sannsynligvis er det samme tilfelle flere steder i Norge.

Foto: Meteorologisk institutt

Hun har nylig flyttet til Gyldenpris, et av områdene i Bergen som skiller seg ut med negativt fortegn i kartleggingen.

– Dette må vi gjøre noe med

Det bor høyst sannsynlig en god del folk i ulovlig dårlig luft også i andre byer i Norge, uten at dette er kartlagt. Blant annet viser årsmiddelverdiene en del steder i Oslo høyere verdier enn dem som nå er konstatert i Bergen.

Før valget i 2011 slo klimaforskeren Endre Tvinnereim seg opp som politiker i Bergen, som følge av innbyggernes bekymring for de høye enkeltmålingene av dårlig luftkvalitet i byen, spesielt på Danmarks plass.

Men før årets valg ble partiet Byluftlisten nedlagt, delvis fordi de mente de hadde lyktes i å sette nok fokus på luftforurensingsproblemet.

Frøy Gudbrandsen og Endre Tvinnereim i Byluftslisten

BLE POLITIKER GRUNNET BYLUFTEN: Nå har Endre Tvinnereim meldt overgang til Arbeiderpartiet.

Foto: Kristine Askvik / NRK

Men med den ferske rapporten foran seg, mener Tvinnereim, som nå har meldt overgang til det kommende byrådspartiet Arbeiderpartiet, at luftmålingene i byen bør intensiveres.

– At det bor tusen til to tusen personer i områder med helseskadelig luft, er tusen til to tusen personer for mye. Dette må vi gjøre noe med. I første omgang må vi få bedre måling i disse områdene, mener Ap-politikeren.

– Bør være en vekker for hele det politiske miljøet

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne håper Tvinnereim og partikollegaene hans nå tar grep.

Sondre Båtstrand

REAGERER STERKT: – Denne rapporten bør være en vekker for hele det politiske miljøet, mener Sondre Båtstrand i MDG.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Denne rapporten bør være en vekker for hele det politiske miljøet, mener han.

– Problemene med dårlig luft er på ingen måte løst, og bergenserne blir utsatt for helsefare som følge av manglende politiske tiltak. Jeg håper det nye byrådet kan ta problemet på større alvor enn tidligere byråd har gjort, sier Båtstrand.

De nye kartene fra Meteorologisk institutt viser at den dårlige luften langt fra bare er et problem på Danmarks plass, men også i deler av Bergen sentrum, på Gyldenpris, Møhlenpris, Nesttun, i Lagunen-området og Loddefjord.

Forskerne har sett årsmiddelverdiene og utstrekningen av NO2-konsentrasjonen opp mot antall innbyggere i de berørte områdene, og konkluderer altså med at opp mot to tusen personer kan bo i et område med luft som kan gjøre dem syke.

Byråden: – Dette er uakseptabelt

Warloe

– HAR IKKE GÅTT LANGT NOK: Byrådet har tidligere ikke vært villige til å gå langt nok for å bedre luftkvaliteten, mener byråd Henning Warloe (H).

Foto: Christian Kråkenes

– Dette er selvfølgelig uakseptabelt for dem det gjelder, sier klima-, miljø- og byutviklingsbyråd Henning Warloe (H) om den ferske rapporten.

Etter at han kom inn som byråd for et drøyt år siden, har Warloe vært med på å vedta køprising, datokjøring og økte bompenger på dager med høy luftforurensing. Nå sier han at han mener tøffere tiltak burde kommet før.

– Da jeg kom inn, var nok min konklusjon i veldig stor grad at byrådet ikke hadde vært villige til å gå langt nok, og at det hadde vært en litt for stor motstand mot å gjøre upopulære tiltak, sier Warloe, som nå overlater ansvaret til det som ser ut til å bli en Ap/KrF/Venstre-koalisjon i Bergen.

Tine Sundtoft

DØMT: Men luftkvaliteten i Norge har bedret seg de siste årene, sier klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H).

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Etter dommen i EFTA-domstolen fredag, svarte klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) med å si ja til Bergens ønske om køprising i bomringen. Hun kalte samtidig dommen en dom over rødgrønn miljøpolitikk, og understreket at luftkvaliteten i Norge har bedret seg de siste årene.

– Det arbeides aktivt både nasjonalt og i byene for å sørge for at grenseverdiene overholdes. Miljødirektoratet har de siste årene fulgt opp kommunene tettere, sa statsråden.

LES MER: – Dette er en dom over rødgrønn miljøpolitikk

Vil ha mer elektrifisering

Tvinnereim mener ytterligere bybaneutbygging, mer fokus på elektrifisering av fremkomstmidlene generelt, og en mer miljøvennlig havn er de mest sentrale tiltakene for å bedre luften.

Gyldenpris

DÅRLIG LUFT: Gyldenpris-området, ved Løvstakktunnelen og Puddefjordsbroen, kommer dårlig ut.

Foto: Sølve Rydland / NRK

Det er tiltak Marianne Alver ønsker velkommen. Hun bor i en kommunal leilighet like ved den sterkt trafikkerte Puddefjordsbroen.

– Disse tallene er jo ikke bra i det hele tatt, spesielt ikke når det folk i de områdene. Her er det veldig mye trafikk og bråk både om morgenen og ettermiddagen, sier Alver.

– Må ha ambisjon om å komme problemet til livs

Gyldenpris-beboer Frida Fluge er som Tvinnereim opptatt av økt satsing på kollektivtransport. Hun er ikke overrasket over funnene i den ferske rapporten.

Frida Fluge foran Puddefjordsbroen

VIL HA MER KOLLEKTIVTRANSPORT: – Jeg synes vi i Norge skulle hatt ressurser til å bekjempe forurensingen, sier Frida Fluge.

Foto: Sølve Rydland / NRK

– Nei, i grunnen ikke. Dette er jo et område med mye trafikk. Jeg synes også det burde vært mer tilrettelagt for mer kollektivtransport og mindre biltrafikk. Jeg synes det er viktig at det er ren luft i sentrum, og at vi i Norge skulle hatt ressurser til å bekjempe den forurensingen som er, sier Fluge.

Den avtroppende miljøbyråden håper nå hans etterfølger tar mer tak i problemene enn det forgjengerne hans har gjort.

– Vi må kunne ha en ambisjon om at vi skal komme dette problemet helt til livs, og at ingen innbyggere i Bergen skal behøve å være utsatt for forurensing over det som er tillatt. Jeg tror det er realistisk å komme dit, sier Henning Warloe.

LES OGSÅ: – Folk hytta med knyttneven ute på gata