Ny rapport: Norske elever blir mindre mobbet

Norske skoleelever blir mindre mobbet, trives bedre og stresser mindre enn elever i andre europeiske land, viser en stor forskningsrapport.

Gutter i Bjørndalsskogen skole i Bergen

ANSVAR: – Det er bra miljø og vi har det gøy, sier Adrian Blixt (12, til høyre), som går i sjette klasse på Bjørndalsskogen skole i Bergen. Kristoffer Boge Stenerud (11) til venstre.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

– Elevene får mye ansvar. Det er fint at det ikke er bare de voksne som bestemmer alt, sier Adrian Blixt (12).

Han går i sjette klasse på Bjørndalsskogen skole i Bergen.

Elevene her deles tidlig inn i grupper, hvor de får ansvar for å drive skolens kantine eller inkludere alle i leken.

– Vi er veldig mye sammen med andre trinn. Det gjør at vi blir kjent med, og glad i flere folk. Jeg tror det blir mindre mobbing av det, sier Kristoffer Boge Stenerud (11).

– Når alle kjenner hverandre, er det også lettere å dele følelsene sine med de andre, sier Blixt.

Adrian Blixt og Oskar Stoknes Holmedal (begge 12) på Bjørndalsskogen skole.

LUNSJ: Adrian Blixt og Oskar Stoknes Holmedal (begge 12) på Bjørndalsskogen skole i matpausen.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Mindre mobbing siste år

Og kanskje er elevene typiske for norsk skoleungdom. En ny, stor undersøkelse viser at norske elever trives bedre og stresser mindre enn i andre europeiske land.

Undersøkelsen i Norge er gjort av Universitetet i Bergen, og inngår i et samarbeid som Verdens helseorganisasjon (WHO) står bak.

– I undersøkelsen er Norge er det landet som skiller seg mest positivt ut med at vi har fått ned mobbeomfanget, sier professor Oddrun Samdal ved Universitetet i Bergen.

For 11-årige gutter rapporterer 5 prosent at de blir mobbet regelmessig.

Det er en nedgang fra 9 prosent fra 2016, som er forrige gang undersøkelsen ble gjort. Det gjør at Norge, sammen med Spania og Island, er på bunn av listen over mobbeomfang i denne aldersgruppen.

For jenter er tallet 7 prosent.

Den internasjonale rapporten viser at gjennomsnittlig svarer 11 prosent av europeiske jenter at de blir mobbet minst to ganger de siste månedene, og 12 prosent for gutter.

Forskerne mener at den nye rapporten viser at tiltakene mot mobbing blant norske barn fungerer. Det er likevel et stykke igjen til målet med regjeringens plan for å sikre at alle har rett på et læringsmiljø uten mobbing, en plan som ble formalisert i 2016, skriver de.

SKOLE:

TRIVSEL: Undersøkelsen viser at 48 prosent av 11 år gamle jenter svarer at de liker skolen veldig godt.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Trives bedre

7000 elever har svart på spørreundersøkelsen. De fordeler seg på sjette, åttende og tiende trinn i grunnskolen, i tillegg til første trinn på videregående skole.

Undersøkelsen kartlegger fysisk aktivitet, tobakk- og alkoholbruk, spisevaner, mobbing, sosiale medier, helse, trivsel og stress på skolen og sosiale ulikheter. 48 andre europeiske land gjør tilsvarende øvelse, som publiseres i en stor internasjonal rapport.

Norske barn trives også over gjennomsnittet godt på skolen, men Norge skiller seg ikke like mye ut som med mobbetallene. 48 prosent av 11-årige jenter og 42 prosent av jevnaldrende gutter sier at de liker skolen veldig godt.

Tallet for resten av landene er 43 og 35 prosent i gjennomsnitt.

Men den gode trivselen ser ut til å avta når barna blir eldre. Bare 27 prosent av 15-åringene svarer at de trives veldig godt.

GOD RELASJON:

Avdelingsleder Hege Lillestøl Edvardsen ved Bjørndalsskogen skole tror det har stor verdi at barna leker sammen på tvers av trinn.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas

Ikke opptatt av mobbing

På Bjørndalsskogen skole i Bergen sier avdelingsleder Hege Lillestøl Edvardsen at det er barna som selv skaper det gode miljøet, og da de voksnes jobb er å dytte barna i riktig retning.

– Vi er lite opptatt av begrepet mobbing, men av forebyggende arbeid. Vi har et bredt spekter av aktiviteter og mye aldersblanding. Vi ser at elevene trives med det, sier Edvardsen.

Hun tror norske elever trives på skolen, fordi de voksne er bevisste på å skape gode relasjoner til dem.

– Vi er også opptatt av at elevene skal bli hørt, slik at de får medvirke på sitt nivå, sier Edvardsen.

Bjørndalskogen skole

LITE MOBBING: Mobbing for 11 år gamle gutter har gått ned fra 9 prosent til 5 prosent på fire år.

Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK