Hopp til innhold

Ny rapport: Deprimerte får god effekt av terapi over internett

HAUKELAND SJUKEHUS (NRK): – Behandling på nett er like effektivt, og kan nå flere enn en 50 minutters psykologsamtale én gang i uken, sier psykolog.

Stine Hope Spjeld

FORNØYD: Stine Hope Spjeld har satt pris på at hjelpen alltid har vært tilgjengelig.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Du kan ta med deg behandlingen på hytten eller i lunsjen på jobb. Du kan også printe ut oppgaver og ta dem med deg på bussen, sier Stine Hope Spjeld.

Hun fikk en kronisk tarmsykdom i 2013, og fikk deretter stadig flere psykiske plager. Etter lang tid forsto hun at hun måtte søke hjelp. Da ble en digitalisert psykologtime redningen.

Spjeld hørte først om behandlingsformen i 2014, og har gjennomført behandling for depresjon og panikkangst.

– Hjelpen er alltid tilgjengelig

Emeistring er et nettprogram på opptil 14 uker. Behandlingen har samme elementer som en vanlig terapitime, men det meste skjer over internett.

Denne uken la Forskningsrådet frem en rapport laget av forskere ved Sintef i Trondheim.

Rapporten konkluderer med at behandling over internett har spesielt god effekt på behandling av psykiske lidelser.

– Behandlingen har fungert veldig bra for meg, men den krever egenarbeid. Du må ha struktur, være motivert og tålmodig, sier Spjeld.

Hun har satt stor pris på at hjelpen alltid har vært tilgjengelig.

– Man kan gjennomføre behandlingen når man har mest motivasjon i løpet av døgnet.

Emeistring - Haukeland sjukehus

TERAPITIME OVER INTERNETT: Emeistring har samme elementer som en vanlig terapitime, men det meste skjer over internett.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

Har behandlet 1600 pasienter

Tine Nordgreen er psykolog og forsker i psykologi. Hun ledet forskningen og oppstarten av Emeistring.

– På nasjonalt basis er det kun 20-25 prosent som får hjelp for sine angst og depresjonsplager.

Det som startet som et forskningsprosjekt, er nå en klinikk ved Haukeland sjukehus i Bergen. Her er internettbehandling en del av det ordinære helsetilbudet.

Ved hjelp av klinikken har 1600 pasienter fått behandling over internett.

– Å tilby behandling på nett er like effektivt og kan nå flere enn å tilby en 50 minutters psykologsamtale én gang i uken.

Nordgreen sier de har stor pågang fra flere sykehus.

– Målet vårt nå er å kunne tilby behandlingen til alle som bor på Vestlandet.

Tine Nordgreen psykolog Haukeland sykehus

STARTET EMEISTRING: Psykolog og forsker i psykologi, Tine Nordgreen ledet forskningen og oppstarten av Emeistring.

Foto: Tora Kyllingstad / NRK

– Like god effekt som vanlig behandling

Forskere ved Sintef har gått gjennom 357 vitenskapelige artikler for å finne ut hva forskningen sier om effekter av digitalisering av helsetjenester i forholdet mellom helsetjenesteutøver og helsetjenestemottaker.

Forfatter av rapporten, Kari Sand, mener digitale verktøy kan bidra til at flere får behandling.

– Mange har mentale problemer, men får ikke hjelp fordi de ikke oppsøker det selv. Det er et stigma rundt psykiske lidelser, men med denne behandlingen kan pasienten sitte hjemme.

Behandlingen er foreløpig ikke vanlig i psykiatrien. Derfor vet man fremdeles lite.

– Noen studier viser at nettbehandling har like god effekt som behandling ansikt til ansikt. Vi vet foreløpig lite om hvorfor det virker, om det virker bedre på noen eller om det finnes negative konsekvenser.