Ny rapport slakter barnevernsgransking – fylkeslege beklager

Fylkesmannen i Hordaland sviktet i oppfølgingen av driften ved barnevernsinstitusjonen Vestlundveien. Det konkluderer Statens helsetilsyn i en fersk rapport.

Vestlundveien ungdomsinstitusjon

KRITIKK: Vestlundsveien ungdomssenter i Fyllingsdalen ble lagt ned etter massiv kritikk i vår. Statens helsetilsyn har nå undersøkt om Fylkesmannen i Hordaland gjorde jobben sin som tilsynsmyndighet.

Foto: Bufetat

I sommer bestemte barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland (H), at tiltaket ved Vestlundsveien ungdomssenter i Fyllingsdalen i Bergen skulle legges ned umiddelbart.

Avgjørelsen kom etter en lang rekke avsløringer i Dagbladet om driften ved senteret, blant annet historien om Hanne Knutshaug som ble heroinavhengig under barnevernets omsorg ved ungdomssenteret. 18 år gammel, i september i fjor, døde hun i en fallulykke.

Nå har Statens helsetilsyn undersøkt om Fylkesmannen i Hordaland gjorde jobben sin da de førte tilsyn med ungdomssenteret og dommen er knusende.

– Skulle snakket med flere barn

Tilsynet har ikke vært forsvarlig og gjorde ikke systematiske vurderinger av risiko og sårbarhet i barnevernsinstitusjonene, er konklusjonen.

«Etter Statens helsetilsyns vurdering skyldes dette en kombinasjon av forhold knyttet til generell organisering og styring av tilsynet med barnevernsinstitusjoner hos Fylkesmannen i Hordaland og forhold knyttet til tilsynet med Vestlundveien spesielt.»

Rapporten fremhever at fylkesmannen mottok informasjon som skulle vært fulgt opp og undersøkt bedre.

«Ved tilsynene ble det snakket med få barn på en lite målrettet måte. Fylkesmannen har utviklet egne retningslinjer for arbeid med barnevern som har medført at det i stor grad bare har blitt snakket med ledelsen ved institusjonene.»

– Lei seg

Det er institusjonen og Bufetat som har ansvaret for at driften er forsvarlig.

Fylkeslege Helga Arianson har i en pressemelding i dag beklaget det mangelfulle tilsynet.

Helga Arianson

BEKLAGER: – Vi er lei oss for at vi ikke har gjort grundig nok arbeid, skriver, Fylkeslege i Hordaland, Helga Arianson, i en pressemelding.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

«Vi beklager at vi har sviktet barna ved ikke å oppdage at de ikke fikk den omsorgen og hjelpen de skulle hatt. Vi skulle ha snakket med flere ansatte for å få et bredere informasjonsgrunnlag, og vi skulle gått grundigere gjennom journalnotatene om barna og snakket mer med dem.»

Arianson påpeker i pressemeldingen at fylkesmannen i to år kun førte varslet tilsyn med institusjonen. Nå har denne praksisen endret seg, og fylkesmannen har ført anmeldte tilsyn ved tre anledninger i september ved ulike institusjoner.