Ny ordfører sjokkert over kaos før kommunesammenslåing

Rådmann oppdaget avvik på flere hundre stillinger i tallene som var oppgitt fra de tre kommunene.

Sotrabrua

MANGLET KONTROLL: Fra nyttår blir Fjell, Sund og Øygarden slått sammen til én kommune, som får navnet Øygarden kommune. Å få oversikt over alle de ansatte i de tre kommunene har ikke vært enkelt.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Det var da nye Øygarden talte opp stillinger i Fjell, Sund og Øygarden for å få oversikt over antall ansatte i den nye storkommunen i havgapet at prosjektrådmann Rune Lid fikk den ubehagelige overraskelsen.

Forskjellen mellom antall stillinger i de kommunale budsjettene og antallet på lønnslistene var på flere hundre.

– Situasjonen var kritisk. Vi snakker om flere hundre årsverk som var helt ute av kontroll, sa Lid da han orienterte fellesnemnda i den nye kommunen mandag.

– Blir dårlig i magen

Her er noen av eksemplene prosjektrådmannen fant i listene:

  • Ansatte som sluttet for mange år siden var oppgitt som ansatte.
  • Ansatte som hadde levert oppsigelse var oppgitt som ansatte.
  • Midlertidig ansatte var oppgitt som fast ansatte.
  • Fast ansatte var oppgitt som midlertidig ansatte.
  • Ansatte som var i permisjon var ikke registrert.
  • Ansatte som var i vikariat var registrert som fast ansatte.
  • Fast ansatte manglet.

– Som gammel revisor blir jeg dårlig i magen av sånt, sa Lid foran fellesnemnda.

Han mener dette uten tvil var det mest kritiske i hele kommunesammenslåingen hittil.

Kunne fått følger for ansatte

– Hvordan kunne dette skje, Rune Lid?

– Det vil alltid være et visst avvik mellom det man budsjetterer med om høsten for kommende år og status i løpet av budsjettåret. Men avviket her var større enn vi hadde sett for oss, sier Lid til NRK.

Prosjektrådmannen sier han ikke tror noen bevisst har manipulert tallene.

– Hva kunne konsekvensen blitt om dette ikke hadde blitt oppdaget?

– At vi ikke hadde fått overdratt medarbeidere til den nye kommunen med rett ansettelsesstatus, og at kvaliteten på budsjettene hadde vært dårligere. Men nå fanget vi det opp og har grei kontroll.

Tom Georg Indrevik

OVERRASKET: Påtroppende ordfører Tom Georg Indrevik (H) reagerer sterkt på at kommunene har manglet kontroll på antall ansatte.

Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Ordfører: – Sjokkerende

Påtroppende ordfører i storkommunen, Tom Georg Indrevik (H), reagerte sterkt på det prosjektrådmannen fortalte.

– Det er sjokkerende at det må en kommunesammenslåing til for at man skal oppdage dette, sier Indrevik.

Han tror det er mangel på rutiner og oppfølgning som er årsaken og har ingen mistanke om at noen bevisst har meldt inn feil tall.

– Litt slark i systemet vil det alltid være med så mange ansatte. Men jeg reagerer på volumet. Vi må forsikre oss om at dette aldri skjer igjen, sier den nyvalgte ordføreren.

Vil be om forklaring

Nåværende ordfører i Fjell kommune, Marianne Sandahl Bjorøy (Ap), sier hun vil følge opp saken og be om en forklaring på avvikene i sin egen kommune.

Det vil være rundt to og et halvt tusen ansatte i den sammenslåtte kommunen. Oversikten over ansatte er avgjørende både for budsjettarbeidet og sikring av tjenestetilbudet.

Ordføreren i nabokommunen Sund, Kari-Anne Landro (H), er glad for at feilen ble funnet på et forholdsvis tidlig tidspunkt.

– Lønnsmassen utgjør 70-80 prosent av det totale budsjettet, så det er en post man må ha full kontroll på, sier Landro.

Øygarden-ordfører Børge Haugetun (TVØ) ønsker ikke kommentere saken.

84 millioner i underskudd

Den nye storkommunen i vest har allerede en anstrengt økonomi.

For inneværende år har Fjell, Sund og Øygarden til sammen budsjettert med et negativt driftsresultat på 58 millioner kroner, mye på grunn av reduserte skatteinntekter etter oljekrisen.

I sommer hadde budsjettene sprukket med 26 millioner. Dermed ligger det an til et underskudd på hele 84 millioner kroner.

– Nye Øygarden har en enormt vanskelig økonomisk situasjon. Måten å få kontroll på den, er å få kontroll på massen, stillingene og folkene. At den nye storkommunen må gjøre noe, er åpenbart, sa rådmannen under møtet i fellesnemnda.