Hopp til innhold

Ny kraftutbygging i Jostedalen

Statkraft planlegg utbygging av Leirdølakraftverket i Jostedalen.

Regiondirektør for Statkraft Midt-Norge, Dag Smedbold, seier at planen er å utvide eit allereie eksisterande kraftverk, med vatn frå ytterlegare åtte elvar på vestsida av Jostedalen.

120 GwH tilsvarar straum til kring 6000 husstandar

Og dersom alt går etter planen, leverer Statkraft ein konsesjonssøknad for utbygginga våren 2008.