Hopp til innhold

Ny kontrakt til Stord

Leirvik Module Technology på Stord skal bygge en ny boligmodul til Snorre A-plattformen i Nordsjøen.

Statfjord A
Foto: NRK

Kontrakten er inngått med Statoil, og har en verdi på over 125 millioner kroner.

Boligenheten skal bygges i aluminium og være et tillegg til den eksisterende boligmodulen på Snorre-plattformen.

Den skal ha 46 enkeltlugarer pluss nytt kontrollrom og kjøkken for hele plattformen. Den nye boligenheten skal være ferdig i mars neste år.

Med denne oppgraderingen vil Snorre A plattformen bli en topp plattform i år fremover.

 

 

 

 

 

 

 

Med denne oppgraderinga meiner Statoil at Snorre A vil framstå som ei topp plattform resten av feltet si levetid, ifølgje Lars Christian Bacher, Statoils områdesjef for Tampen. Det er framleis store olje- og gassressursar att i Snorre-området i Norskehavet.