Går for E134 - vurderer Hardangervidda og Hemsedal videre

Samferdselsministeren vil satse på E134 som ny hovedvei mellom øst og vest. Det står mellom riksvei 7 og riksvei 52 som den andre hovedveien.

I dag gir samferdselsministeren trolig veisvaret som hele Sør-Norge venter på: Hvilken veistrekning skal være fremtidens hovedvei mellom øst og vest?

HAR SVARET: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil fredag orientere om status for arbeidet med hvor hovedforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet skal gå i fremtiden.

SISTE: E134 over Haukeli blir en av de to nye hovedveiene mellom øst og vest.

Riksvei 7 over Hardangervidda og riksvei 52 over Hemsedal vil bli vurdert videre som den andre hovedveien. Det bekrefter kilder tett på regjeringen til NRK.

Dermed er E16 over Filefjell, som i dag er stamveien, ute av «konkurransen».

På pressekonferansen klokken 10.00 bekreftet samferdselsministeren at det blir E134 som ny hovedvei.

– Statens vegvesen skal velge to hovedveier mellom øst og vest. Den ene skal dekke den sørlige delen av Sør-Norge, og det blir E134. Med nye tunneler vil du kunne få betydelig kutt i reisetid, og du vil kunne også få bedre stabilitet på vinteren, sa Solvik-Olsen.

MER OM VEIVALGET: Derfor valgte han E134

Svaret alle har ventet på

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vil fredag klokken 10.00 orientere om statusen for valget av hovedforbindelse mellom Østlandet og Vestlandet, et arbeid som har pågått i månedsvis.

– Dette er en viktig avgjørelse som det er stor interesse rundt, sier regionvegsjef på Vestlandet, Helge Eidsnes.

LES OGSÅ: – Overrasket hvis det ikke blir E134

LES OGSÅ: Uenige om veivalg på fjellovergangene

Kart over E134 til Haugesund

E134 ble ikke uventet valgt som en av hovedveiene mellom øst og vest som skal satses på i fremtiden.

Foto: Statens vegvesen

Grundig utredning

Eidsnes ser frem til statsrådens presentasjon.

– Har valget av ny hovedtrasé over fjellet tatt for lang tid?

– Nei, det har ikke tatt lang tid. Tvert imot, synes jeg. Såpass tid må vi ha for at dette skal være en prosess der alle berørte får uttale seg, sier Eidsnes til NRK.

Vegsjefen forteller dette om forarbeidet som er gjort.

– Vi har laget vår utredning og levert forslag. Her er mange ulike interesser og synspunkter, og jeg synes det har vært en god prosess og en god runde der alle parter har fått komme frem med sine synspunkter, sier han.

Det finnes i dag fem viktige fjelloverganger i Sør-Norge:

  • E134 over Haukelifjell.
  • E16 over Filefjell.
  • Riksvei 52 over Hemsedal.
  • Riksvei 7 over Hardangervidda.
  • Riksvei 50 Hol-Aurland.

LES OGSÅ: Hvilke fjelloverganger skal vinterbrøytes?

Kart over riksveg 52 og riksveg 7 via Voss E16

Samferdselsministeren vil vurdere riksveg 52 og riksveg 7 videre for å finne ut hva som skal være den andre hovudveien.

Foto: Statens vegvesen

Spent på bestillingen

Eidsnes har selv vært til stede på flere konferanser der statsråden har fått presentert ulike syn og planer.

– Statsråden har jobbet godt. Nå skal saken gjerne videre til Stortinget, og blir tema for Nasjonal transportplan.

– Er du og dine folk klare til å ta fatt på oppdraget dere får i dag?

– Vi har jobbet med fjellovergangene i lang tid, og reguleringsplanen for Haukeli ligger allerede inne. Så får vi se nærmere på hva som ligger i denne bestillingen, sier Helge Eidsnes.

LES OGSÅ: Prioriterer ikke E16 gjennom Valdres

Bergen-Oslo kart

FAVORITTEN: Mye tyder på at dette blir den nye hovedveien mellom vest og øst. Kartet viser estimert reisetid mellom vestlandsbyer og hovedstaden.

Foto: Stiftelsen Aksjon Bedre Vei