Ny gyro-kamp i Lærdal

Fylkesmannen skal prøve ut nye måtar i kampen mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Lærdalselva.

Laks angrepet av parasitten gyrodactylus salaris
Foto: Gorm Kallestad, Kallestad, Gorm

Det er Direktoratet for naturforvaltning som har gjeve løyve. Fylkesmannen skal bruke kjemikalia aluminiumsulfat, svovelsyre og CFT-Legumin til bruk mot lakseparasitten.>

Reduserer smittespreiing

Tiltaka skal gjennomførast i siste halvdel av august. Føremålet er å vinne ny erfaring med bruk av aluminium som hovudkjemikal i kampen mot lakseparasitten. Vidare å redusere faren for spreiing av smitte til andre vassdrag i indre- og midtre Sognefjord.

Mattilsynet har tidlegare vedteke å behandle Lærdalselva inntil vassdraget er smittefritt.