Ny forskning: Selv lovlig forurensning kan gjøre deg syk

BERGEN (NRK): Luftforurensing langt under EUs grenseverdier øker faren for luftveisproblemer 20 år frem i tid. – Resultatene får meg til å lure på om grensene bør senkes, sier forsker.

Såkalt giftlokk over Bergen januar 2016

GIFTLOKK: Når det er både kaldt og klart vær uten mye vind, oppstår det et giftlokk over Bergen sentrum. På disse dagene bekymrer bergenserne seg for luftforurensning, men ny forskning viser at selv lite luftforurensning øker risikoen for luftveisproblemer.

Foto: Ingfrid Berge Fossåskaret / NRK

I Bergen er man med tiden blitt godt kjent med ord som giftlokk, datokjøring og rushtidsavgift. Alt dette er forbundet med høy luftforurensningen som plager byen på kalde vinterdager.

Nå viser ny forskning at luftforurensning kan skade luftveiene over tid selv på dager der varsellampene lyser grønt.

– La oss sammenligne det med røyking. Hvis du røyker 20 sigaretter på en gang får du en akutt effekt. Røyker du en halv sigarett hver dag i 20 år, er det også en form for eksponering. Blir man eksponert for lav forurensning over lang nok tid, kan det skade, sier forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen.

Førsteamanuensis Ane Johannessen ved UiB

SØKER MIDLER: Den innledende analysen forsker Ane Johannessen ved Universitetet i Bergen har publisert inngår i et større forskningsprosjekt om forurensning og lungehelse hun i disse dager søker midler til.

Foto: Mats Arnesen / NRK

Målte forurensning ved hjemmet

På verdens største lungekonferanse i Paris i forrige uke viste Johannessen frem resultatene for mange av verdens ledende forskere på feltet.

Unikt for undersøkelsen er at den måler forurensningen over en periode på 20 år, i motsetning til tidligere prosjekt som strekker seg over maksimalt ti til femten år.

Undersøkelsen tok utgangspunkt i et tilfeldig utvalg av innbyggere i Bergen og tre svenske byer, som fikk målt luftforurensningen ved sin bostedsadresse. Disse innbyggerne ble spurt om de har vært sykemeldt med luftveissymptomer i løpet av de siste 12 månedene.

Nygårdsparken

GRØNN LUNGE: Forsker Ane Johannessen er også veileder for et doktorgradsprosjekt som viser at barn som vokser opp i nærheten av grøntområder i mindre grad utvikler luftveisproblemer sammenlignet med barn som vokser opp uten tilgang til grønne lunger.

Foto: Mats Arnesen / NRK

– Skadelig helseeffekt

Det bemerkelsesverdige i analysen er nettopp at det gjennomsnittlige årlige forurensningsnivået i Bergen er betydelig lavere enn EUs anbefalte årlige grenseverdier.

Johannessen har sett på tre ulike måter å måle luftforurensing. PM2,5 og PM10, bedre kjent som svevestøv og nitrogendioksid. Alle tre er partikler man ofte finner i trafikkforurensning.

EU opererer med en grenseverdi på henholdsvis 25 og 40 mikrogram per kubikkmeter for de tre partiklene.

– Er luftforurensningen under disse nivåene skal det være trygt å leve i. I byene vi har undersøkt har verdien vært under 10 og 15 mikrogram. Vi ser at lave gjennomsnittsverdier over tid ser ut til å ha en skadelig helseeffekt, sier Johannessen.

– Bør senke grenseverdiene

Resultatene får Johannessen til å lure på om grensene bør senkes. Det støtter Norges astma og allergiforbund.

– Forskningen beviser på mange måter det vi alltid har ment. Luftforurensning er skadelig for menneskekroppen og er en av de store faktorene med tanke på astma, allergi og andre luftveissykdommer. Men det må mye mer forskning til for å overbevise kritikerne. Selv om man ikke nødvendigvis faller død om av forurensning en dag, så er dette noe som påvirker menneskekroppen på sikt og gir veldig mye sykdom, sier assisterende generalsekretær Bo Gleditsch.

Bo Gleditsch

– SKADELIG: – Det har alltid vært en stor diskusjon hvor grensene skal settes. Noen smarte folk bestemmer hvor nivået skal være og ser man at forurensningen er over det, er det skadelig for folk. Det er en logikk som er motsatt av den vi ofte bruker: Vi burde sette nivået under det som er skadelig for folk, sier assisterende generalsekretær i Norges astma- og allergiforbund, Bo Gleditsch.

Foto: Vegar Erstad / NRK