Ny el-ferje til og frå Austevoll

I dag var det offisiell opninga av Hordaland si fyrste av ei rekke nye ferjer som skal over på elektrisk drift med null utslepp. Ferja MF Møkstrafjord har starta å gå mellom Krokeide – Hufthamar, men det er fyrst til hausten at den berre vil gå på straum. Hordaland fylke har vedteke at alle fylkesferger skal gå på straum innan 2020.

Møkstrafjord
Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK