Ny 7,9 kilometer lang veg på Bømlo

Fungerande fylkesordførar Pål Kårbø har no opna den nye vegen mellom Stokkabekken og Siggjarvåg på Bømlo, saman med regionsjef Helge Eidsnes i Vegvesenet og ordførar Odd Harald Hovland. Byggearbeidet har gått føre seg i nesten tre år, og har kosta i underkant av 300 millionar kroner. Målet med prosjektet var å få ein kortare og meir trafikksikker veg.

Vegopning