Hopp til innhold

NVE: Statnett har ansvar for byggetabbe

Det var aldri aktuelt å la den feilbygde delen av kraftlinjen i Hardanger stå fremfor å be Statnett flytte den. Det slår NVE fast.

Mastetabbe Kvam

MÅ FLYTTES: Deler av linjen er plassert 100 meter feil.

Foto: Eivind A. Pettersen / NRK

I Kvam i Hardanger har Statnett bygget 1,4 kilometer av kraftlinjen mellom Sima og Samnanger på feil plass. Nå må deler av linjen flyttes 100 meter nordover, en operasjon som vil koste 15–20 millioner kroner. Kanskje enda mer.

Øyvind Leirset

– ALVORLIG: Skadene som er gjort er likevel ikke uopprettelige, sier seksjonsleder Øyvind Leirset i NVE:

Foto: NVE

– Statnett har ansvaret for det som har skjedd og må ta regningen for flyttingen alene, sier seksjonsleder Øyvind Leirset i NVE.

Ser alvorlig på saken

NVE ser alvorlig på det som har skjedd. De mener det er viktig at linjer blir bygget i samsvar med de tillatelsene dom er gitt.

– Ikke minst spesielt viktig på et punkt som her der man i konsesjonsfasen har justert på traseen for å redusere ulempene mest mulig, sier Leirset.

– Her har Statnett bommet med rundt 100 meter?

– Skaden her er ikke uopprettelig. Når linjen nå blir flyttet dit den skal være vil vegetasjonen raskt vokse til å skjule de punktene som ligger igjen. Skaden er derfor ikke uopprettelig.

Aldri aktuelt med erstatning

NVE kan ikke pålegge Statnett å betale erstatning til grunneierne. De har bare muligheten enten til å bestemme at linjen skal stå der den er blitt satt opp gjennom å gi en ny konsesjon eller de kan bestemme at den skal flyttes.

Ifølge Øyvind Leirset var det aldri aktulet å la linjen stå i dette tilfellet i Kvam.

– Her dreier det seg om et flott seterområde. Man ønsket å senke ledningen i landskapet slik at den skulle bli minst synlig både i forhold til seter- og turområder. Dette synes vi var så viktig at når det viste seg at linjen var bygget feil ble det viktig å legge den lavere i landskapet. Derfor ble det gitt pålegg om flytting i stedet for en ny konsesjon.

Kan det være gjort lignende feil andre steder på linjen mellom Sima og Samnanger?

– NVE har vært ute på inspeksjon på ledningen. Jeg har selv vært med. Vi har ingen grunn til å tro at det er gjort andre feil når det gjelder plassering av ledningen.

Sima-Samnanger

GJENNOM HARDANGER: Traseen fra Sima til Samnanger.

Foto: Kartutsnitt fra Statnett